Unieke behandelplannen - Pro

Systeemeisen

 

Persoonlijk GezondheidsDossier: regie over eigen gezondheid

Patiënt1 ontwikkelt diverse behandelplannen voor specifieke aandoeningen. Deze behandelplannen maken onderdeel uit van het Persoonlijk GezondheidsDossier.

Professionals werken vanuit Patiënt1Pro. Uw PGD kan gekoppeld worden met het account van uw zorgverlener en eventueel mede-behandelaars. Op deze manier ontstaat een uniek, multidisciplinair zorgplan waarin directe communicatie tussen u en uw zorgverlener(s) mogelijk is.

Persoonsgerichte behandeling

Bij het accepteren van een zorgplan geeft u de betreffende zorgverlener toestemming in uw medisch dossier te kijken. Hij of zij krijgt dan een goed en compleet beeld van uw medische geschiedenis en uw huidige behandeling. Op deze manier is een snelle en persoonsgerichte behandeling mogelijk. U bepaalt zelf wie inzage heeft in uw dossier.

Efficiënte zorg

Diverse behandelplannen zijn inmiddels onderzocht en resulteren in significante gezondheidswinst en efficiëntere zorg. Een behandelplan stelt zorgverleners in staat de effectiviteit van de behandeling te verbeteren door betere communicatie met de patiënt en sneller te kunnen reageren op behoeften en leefstijl.

Alleen geautoriseerd zorgverleners mogen binnen Patiënt1 een behandelplan starten.


Ontdek nu zelf de mogelijkheden van het Persoonlijk GezondheidsDossier.
Registreer gratis