Veelgestelde vragen

Aan de slag

Om gebruik te maken van het Persoonlijk Gezondheidsdossier is het nodig dat je je registreert en aanmeldt als lid.

Heel belangrijk is dat je jezelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord veilig opslaat om ongeautoriseerde toegang tot je persoonlijke gegevens te voorkomen. Je kunt op elk moment je gebruikersnaam en wachtwoord zelf veranderen.

Je kunt al je persoonlijke informatie altijd updaten, inclusief gebruikersnaam, wachtwoord, email, adres en alle dossiergegevens. Het is belangrijk om je gegevens constant up to date te houden.

Geen kosten

Wanneer je begint met Patiënt1, maak je gratis gebruik van het Persoonlijk GezondheidsDossier. Patiënt1 vindt het belangrijk dat elke gebruiker zijn gezondheidsinformatie verzamelt, beheert en deelt, daarom is het PGD gratis en blijft het gratis!

Het Persoonlijk GezondheidsDossier is gratis en dat blijft ook zo.

Privacy en maximale veiligheid

Bij Patiënt1 worden je medische gegevens in een beschermde en beveiligde omgeving geplaatst, die alleen voor jezelf toegankelijk zijn.

Patiënt1 geeft jouw gegevens nooit aan andere leden, of gebruikt ze voor andere doeleinden zonder jouw toestemming.  (Zie Privacy beleid). Omgang met vertrouwelijke gegevens vereist maximale bescherming van de privacy. Patiënt1 heeft daarom een uniek toegangsbeleid. De patiënt bepaalt zelf wie toegang heeft tot zijn dossier. Hij/zij/de gemachtigde geeft uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik of de uitwisseling van gegevens. Zo wordt voorkomen dat vertrouwelijke en gevoelige informatie buiten medeweten van de patiënt zelf voor ongewenste partijen zichtbaar wordt.

Patiënt1 is ingeschreven bij het Openbaar Register CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer m1415805 en voldoet aan de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Patiënt1 biedt een zo veilig mogelijke webomgeving met maximale beveiliging van de opgeslagen informatie. De website is ontworpen met state-of-the-art technologie en getest in diverse pilots. De gegevensuitwisseling wordt beveiligd voor maximale privacybescherming. Lees de Gebruikersvoorwaarden en Veilig databeheer van Patiënt1.

Om je te kunnen registreren als lid, is bepaalde informatie vereist. Zoals persoonlijk te identificeren informatie als naam en e-mail adres. Jouw informatie wordt opgeslagen in het systeem van Patiënt1 en wordt alleen gebruikt voor door jou goedgekeurde doelen.

Jouw privacy is natuurlijk erg belangrijk. De geavanceerde en unieke technologie op deze website en de op maat ontworpen software zijn ingesteld op maximale veiligheid. Essentieel is hoe Patiënt1 met jouw gegevens omgaat en hoe je privacy en integriteit kunnen worden gegarandeerd. Patiënt1 geeft je gegevens nooit aan andere leden of voor andere gebruiksdoeleinden zonder jouw toestemming.

Veiligheid op het internet is een complexe zaak en geen enkel systeem is voor 100% veilig. Patiënt1 streeft desondanks maximale veiligheid na. Patiënt1 voldoet aan alle beveiligingseisen die gesteld zijn voor vertrouwelijk behandelen medische gegevens. Jouw persoonlijke en gezondheidsgerelateerde informatie worden gecodeerd encrypted alvorens de informatie wordt overgebracht.

No spam policy

Je informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden, bijvoorbeeld om de interne diensten van Patiënt1 te verbeteren, het site gebruik te analyseren of de content te optimaliseren.

Let op: het gaat hierbij NIET om medische informatie. Medische informatie mag alleen met jouw toestemming gebruikt worden voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor het oplossen van een probleem.

Je ontvangt geen ongevraagde mail. Je krijgt e-mails, maar geen spam. Patiënt1 zal je e-mailadres nooit aan een derde partij geven, verkopen of verhuren.

Desondanks hecht Patiënt1 aan een strak privacy beleid:

  • Patiënt1 openbaart geen informatie zonder jouw goedkeuring.
  • Patiënt1 geeft geen gebruikersgegevens door aan andere gebruikers.
  • Patiënt1 verkoopt, verhuurt of geeft geen ledeninformatie aan derden.
  • Patiënt1 geeft alleen informatie als we juridisch gedwongen worden door een bevoegde instantie.

Account verwijderen

Je kunt de informatie die je in je PGD zet altijd zelf weer verwijderen. Ook is het mogelijk om je account (het complete Persoonlijk GezondheidsDossier) te verwijderen. Dit houdt wel in dat al je informatie permanent verwijderd wordt. Alle gegevens verdwijnen uit het systeem van Patiënt1, uitgezonderd persoonlijke correspondentie of verzoeken om inlichtingen, die ergens opgeslagen kunnen zijn.

Let op:je kunt om beveiligingsredenen echter niet zelf je PGD verwijderen. Je dient hiervoor contact op te nemen met Patiënt1. Dat kan via ons contactformulier.

Wilt u in verband met het overlijden van een dierbare een account verwijderen? Lees hier wat u kunt doen.

Over ons

Correspondentie aan Patiënt1 gericht, inclusief e-mails en brieven, worden opgeslagen met gelimiteerde toegang voor geautoriseerde stafmedewerkers.

  • Patiënt1 laat geen banners en geen adverteerders op de website toe.
  • Patiënt1 zal je duidelijk informeren wanneer je risico's of privacy kunnen veranderen door de verdere ontwikkeling van onze site.
  • Zodra je de browser verlaat of enige tijd niet actief bent op de website, worden je persoonsgegevens technisch afgesloten. Je moet dan opnieuw je gebruikersnaam en wachtwoord invullen, als je je persoonsgegevens weer wilt inzien.
  • De website van Patiënt1 draait op een beveiligde server op een beveiligde locatie. Jouw persoonlijke en gezondheidsgerelateerde informatie worden gecodeerd – encrypted - alvorens de informatie wordt overgebracht. De encryptie zorgt ervoor dat onbevoegde personen je informatie niet kunnen zien.
  • Patiënt1 behoudt zich het recht voor om het privacybeleid op enig moment te wijzigen. Hierover zal Patiënt1 op de site helder communiceren. Je wordt op de hoogte gebracht wanneer wijzigingen worden doorgevoerd. Dan is de keus aan jou of je door wilt gaan met een additioneel gebruik of dat je je persoonlijke informatie wilt wissen.