Privacy en Veiligheid

Voor het functioneren van het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) van Patiënt1 en de behandelplannen van Patiënt1Pro werken wij met persoonsgegevens en medische informatie. Deze gegevens worden door de patiënt en behandelaar zelf ingevoerd. Patiënt1 is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van deze informatie.

We informeren u in ons privacybeleid over welke gegevens wij verzamelen, met welk doel, hoe wij de gegevens beveiligen en hoelang wij deze gegevens bewaren.

Gegevensvastlegging

Binnen het Patiënt1 netwerk voeren PGD-gebruikers, patiënten en zorgverleners zelf hun persoonsgegevens en medische informatie in. Gebruikers bepalen zelf welke informatie zij plaatsen. Deze gegevens zijn nodig voor het optimaal functioneren van het PGD en de behandelplannen. Alleen met een compleet dossier kan een succesvolle behandeling plaatsvinden.

PGD gebruikers kunnen een verzoek indienen om het account door Patiënt1 te laten verwijderen, inclusief inhoud en de reeds ingevoerde data. Patiënten met een behandelplan kunnen dit verzoek niet indienen. Een behandelplan valt onder de bewaarplicht binnen de zorg van 15 jaar. Behandelplannen met hun inhoud zullen daarom ook 15 jaar bewaard worden. Na het verstrijken van deze bewaarplicht is het mogelijk om een account inclusief data te verwijderen.  

Beveiliging

Patiënt1 gaat zorgvuldig om met de inhoud van het PGD en de behandelplannen. Alle informatie is versleuteld en voldoet aan de beveiligingsnormen voor het veilig opslaan van medische informatie. Ook de behandelplannen worden in een beveiligde omgeving ontwikkeld en doorgevoerd.

Géén uitwisseling met derden

Patiënt1 wisselt uw gegevens nooit uit met derden.

Binnen een behandelplan wisselt de patiënt gegevens uit met zijn zorgverlener(s). Een behandelplan wordt altijd door de zorgverlener aangemaakt, maar dient nog wel geactiveerd te worden door de patiënt. Bij het activeren van het behandelplan geeft de patiënt toestemming voor het uitwisselen van de gegevens.

Gegevens in eigen hand

Gebruikers van Patiënt1, Patiënt1Pro en het PGD hebben altijd recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Gebruikers hebben te allen tijde recht om de verleende toestemming in te trekken of een klacht in te dienen. Gebruikers van de behandelplannen vallen onder de wettelijke bewaarplicht in de zorg van 15 jaar. Het verwijderen van deze gegevens kan pas na het verstrijken van deze bewaarplicht. 

Betrouwbare partner

Dit maakt Patiënt1 een betrouwbare partner binnen de gezondheidszorg, voor veilig gebruik van uw medische gegevens. Uw gezondheidsinformatie is bij ons in goede handen.


Ontdek nu zelf de mogelijkheden van het Persoonlijk GezondheidsDossier.
Registreer gratis