Aandrang-incontinentie

Ook wel genoemd: 
Urge-incontinentie
'instabiele’ of ‘overactieve’ blaas
Detrusor instabiliteit

Aandrang- of urge-incontinentie worden soms ‘instabiele’ of ‘overactieve’ blaas genoemd, of ‘detrusor instabiliteit’. (Detrusor is de medische naam voor de blaasspier.) We houden in dit artikel de benaming urge-incontinentie aan.

Het begrijpen van urine en blaas

De nieren maken constant urine. Er druppelt altijd urine van de blaas door naar de urineleiders (de buizen van de nier naar de blaas). Je maakt verschillende hoeveelheden urine aan, afhankelijk van hoeveel je drinkt, eet en zweet.
De blaas is gemaakt van spieren en slaat de urine op. Hij vergoot zich als een ballon wanneer hij zich vult met urine. De afvoer vanuit de blaas naar buiten (de urinebuis) blijft normaal gesproken gesloten. Dit wordt ondersteund door de spieren onder de blaas, die rond de urinebuis liggen (de bekkenmusculatuur). Wanneer zich een bepaalde hoeveelheid urine in de blaas bevindt, word je je ervan bewust dat de blaas vol raakt. Wanneer je naar het toilet gaat om te urineren, trekt de blaasspier zich samen en de urinebuis en de bekkenmusculatuur ontspannen zich, waardoor je de urine kunt laten lopen.

Ingewikkelde zenuwboodschappen worden verstuurd tussen de hersenen, de blaas en de bekkenmusculatuur. Deze geven informatie over hoe vol je blaas is, en sturen de juiste spieren aan om samen te trekken of te ontspannen op het juiste moment.

Wat is urge-incontinentie?

  • Urge wil zeggen dat je een plotselinge aandrang krijgt om te urineren. Je bent niet in staat het toiletbezoek uit te stellen.
  • Urge-incontinentie is wanneer er urine lekt, voordat je bij het toilet bent wanneer je ‘aandrang’ hebt.

Als je urge-incontinentie hebt, neig je ook tot vaker plassen dan normaal (hogere frequentie). Soms is dit een paar keer gedurende de nacht, maar ook verschillende keren gedurende de dag. Sommige vrouwen hebben last van urine lekken tijdens seks, vooral tijdens een orgasme.

Hoe gebruikelijk is urge-incontinentie?

Urge-incontinentie is de op een na meest voorkomende oorzaak van incontinentie. Ongeveer 20-25% van de gevallen van incontinentie zijn het gevolg van urge-incontinentie. Het kan zich op elke leeftijd ontwikkelen, maar meestal in het vroege volwassen leven. Vrouwen hebben hier vaker last van dan mannen.

Andere typen van incontinentie

Het meest voorkomende type incontinentie is stressincontinentie. In het kort: stressincontinentie ontstaat wanneer de druk in de blaas te groot wordt voor de blaasafvoer om de urine tegen te houden. Het ontstaat vaak doordat de bekkenbodemspieren, die de blaas ondersteunen, zijn verzwakt. Urine lekt dan vaak wanneer je hoest, lacht of beweegt. Sommige mensen hebben een ‘gemengde vorm’ van incontinentie die zowel stress-incontinentie als urge-incontinentie inhoudt.

Er bestaan andere, minder gebruikelijke typen van incontinentie.

Ga altijd naar je dokter als je incontinentie ontwikkelt. Elk type heeft een verschillende behandeling. Je dokter zal bepalen welk type incontinentie je hebt en adviseren over behandelingsmogelijkheden.
Zie ook ‘Urine Incontinentie’ voor een algemeen overzicht en om te begrijpen wat je arts voor handelingen van onderzoek verricht.