Verhoogde oogdruk prognose

Ook wel genoemd: 
Acuut glaucoom

Wat is de prognose (toekomstverwachting) bij auut glaucoom?

Als behandeling onmiddellijk plaatsvindt dan zijn de verwachtingen goed. Het oog kan herstellen en laserbehandeling of operatief ingrijpen kunnen voorkómen dat het probleem terugkeert.

Als de aanval heftig is of behandeling niet onmiddellijk plaatsvindt, dan bestaat het risico op complicaties (zoals hierboven beschreven).

Autorijden en glaucoom

Veel mensen kunnen nog steeds autorijden nadat ze van een acuut glaucoom zijn genezen. Zelfs als het gezichtsvermogen in één oog verminderd is, dan is de kans groot dat je nog steeds auto mag rijden als je andere oog goed genoeg is. Win echter advies in bij je oogarts. Als je autorijdt en glaucoom in beide ogen hebt, dan zegt de wet dat je het CBR daarvan op de hoogte moet stellen.