ADHD symptomen

Ook wel genoemd: 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Wat zijn de symptomen van ADHD?

Kinderen met ADHD zijn voortdurend rusteloos, impulsief en/of kunnen moeilijk ergens hun aandacht bijhouden. De symptomen zijn in meerdere omgevingen zichtbaar, bijvoorbeeld thuis en op school. Ook zijn ze zichtbaar in meerdere bezigheden, bijvoorbeeld in het huiswerk en in relaties. In meeste gevallen zijn de symptomen erger dan men zou verwachten op basis van de leeftijd van het kind, en ADHD kan een belangrijke storende factor zijn in het dagelijkse leven van het kind.
Er bestaan drie subtypes van ADHD:

  • Het hyperactieve-impulsieve subtype. Dit type ADHD kenmerkt zich door frunniken, rondrennen in ongepaste situaties, moeite met rustig spelen en voortdurend praten. Kinderen met dit type kunnen anderen onderbreken en het moeilijk vinden in een rij te wachten.
  • Inattentie subtype. Kinderen met deze vorm van ADHD vinden het vaak moeilijk zich te concentreren en ergens hun aandacht bij te houden, ze maken slordige fouten, luisteren of gehoorzamen vaak instructies niet en zijn snel afgeleid. In hun dagelijkse bezigheden zijn ze vaak ook vergeetachtig, raken belangrijke zaken als schoolboeken of speelgoed kwijt en vinden het moeilijk hun bezigheden te organiseren.
  • Het gecombineerde subtype. Als een kind dit subtype heeft, vertoont het symptomen van beide andere subtypes.

Kinderen met ADHD lopen ook een grotere kans op andere problemen, zoals rusteloosheid,  depressie, en gedrags- en coördinatieproblemen.