Aften

Ook wel genoemd: 
Mondzweertjes

Wat zijn aften?

Aften zijn pijnlijke zweertjes die zich in de mond kunnen voordoen. Ze zijn de meest voorkomende vorm van zweren. Tenminste 1 op de 5 mensen heeft tijdens zijn/haar leven wel een keer last van aften. Aften komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
Meestal komen ze voor op het wangslijmvlies of het tandvlees, soms op het gehemelte en ook wel eens op de tong.
Er bestaat drie soorten aften:

  • Kleine aften komen het meest voor (in 8 van de 10 gevallen). Ze zijn klein, rond of ovaal, en zijn tenminste 10 mm in doorsnee. Ze zijn lichtgeel van kleur, hoewel het omliggende weefsel rood en opgezwollen kan zijn. Soms ontwikkelt zich slechts één aft, maar het komt ook voor dat er zich meerdere tegelijk ontwikkelen. Aften blijven 7 tot 10 dagen zitten, om daarna zonder litteken achter te laten te verdwijnen. In de meeste gevallen zijn ze niet zeer pijnlijk.
  • Grote aften komen in 1 op de 10 gevallen voor. Ze zijn 10 mm of groter. In de meeste gevallen gaat het maar om één of twee. Ze kunnen tussen twee weken en ettelijke maanden blijven zitten, en laten wel een litteken achter. Ze kunnen zeer pijnlijk zijn, en eten kan moeilijk worden.
  • Zeer kleine aften komen ook in 1 op de 10 gevallen voor. Ze zijn ongeveer 1-2 mm in doorsnee. Ze treden in relatief grote groepen op, waarbij sommige aften zich in onregelmatige vormen kunnen samenvoegen. Ze blijven tussen een week en twee maanden zitten. (ze worden ook wel ‘herpetiforme zweertjes’ genoemd, hoewel ze niets te maken hebben met herpes of het herpesvirus.)

In de meeste gevallen treden aften voor het eerst op tussen 10 en 40 jaar, waarna ze van tijd tot tijd terug komen, met tussenpozen variërend van een paar dagen tot een paar jaar. Naarmate men ouder wordt, komen ze minder vaak voor. In veel gevallen komen ze vanaf een bepaald moment niet meer terug. Sommige mensen hebben op de dag voor ze optreden een branderig gevoel in hun mond.