Alvleesklierkanker prognose

Ook wel genoemd: 
Pancreascarcinoom

Wat is de prognose (vooruitzichten, toekomstverwachting)?

Als alvleesklierkanker wordt gediagnosticeerd en behandeld in een vroeg stadium dan is er een geringe kans op genezing na de operatie. Als regel geldt:  hoe kleiner de tumor en hoe eerder de kanker wordt vastgesteld hoe beter de vooruitzichten. Sommige tumoren in de kop van de alvleesklier worden vroeg ontdekt omdat ze de galgang afsluiten en al snel geelzucht veroorzaken. Dit duidelijke symptoom wordt dan onderzocht en een operatie om de tumor te verwijderen kan dan genezend zijn.
Maar de meeste typen alvleesklierkanker worden pas ontdekt als ze al in een ver stadium zijn. Die soorten geven vaak pas laat klachten en worden daardoor laat gediagnosticeerd. Genezing is dan meestal niet waarschijnlijk. Behandeling kan wel de voortschrijding van de kanker afremmen.
De behandeling van kanker is binnen de geneeskunde een belangrijk onderzoeksgebied. Er worden steeds nieuwe behandelingen ontwikkeld en de informatie over toekomstverwachtingen  is zeer uitgebreid. Je specialist kan je gedetailleerde informatie geven over jouw prognose en de verwachting hoe jouw type en stadium van de kanker zal reageren op de behandeling.