Anorexia nervosa oorzaken

Wat is de oorzaak van anorexia nervosa?

De exacte oorzaak is nog niet volledig bekend. Een deel van de oorzaak is een angst om dik te worden, maar zo simpel is dit nu ook weer niet. Verschillende oorzaken werken mogelijkerwijs samen om anorexia te veroorzaken:

• De druk vanuit de samenleving en vanuit de media om dun te zijn, kan een rol spelen. Dit is waarschijnlijk de reden waarom anorexia veel vaker in westerse landen voorkomt.
• Persoonlijkheid en familie spelen waarschijnlijk ook een rol. Mensen met anorexia hebben vaak een lage eigenwaarde en weinig zelfvertrouwen en hebben vaak het gevoel dat ze alles perfect moeten doen. Vaak zijn er verstoorde familierelaties. Allerlei soorten van emoties, gevoelens en houdingen kunnen bijdragen aan het ontstaan van anorexia.
• Er kan ook een genetische factor een rol spelen. Bepaalde studies naar eeneiige tweelingen toont dat de kans dat; als een van de tweeling anorexia heeft  dan heeft de andere  de kans 1 op 2 om hetzelfde te krijgen. Echter het feit, dat  niet iedere eeneiige tweeling anorexia krijgt, betekent dat er nog andere genetische factoren zijn.

Zijn er testen voor het vaststellen van anorexia?

Hoewel er geen testen zijn om anorexia vast te stellen, kan je arts wel een aantal testen doen:

• Bloedonderzoek. Deze testen zijn erop gericht om de complicaties van anorexia - bijvoorbeeld bloedarmoede, nier-of leverproblemen of een lage bloedsuikerspiegel - te controleren.
• Elektrocardiografie (ECG). Dit is een hartfilmpje, dat onregelmatig hartritme kan registreren.