Anorexia nervosa prognose

Wat zijn de vooruitzichten?

Ook met behandeling kan het weken of zelfs vele maanden duren voordat een verbetering zichtbaar word. En het kan vele jaren duren voordat mensen met anorexia volledig beter zijn. Echter, veel mensen blijven problemen met eten houden, zelfs na de behandeling, maar ze zijn dan wel meer in controle en kunnen een gelukkiger en een kwalitatief beter leven leiden.

Sommige mensen met anorexia sterven helaas als gevolg van anorexia. Doodsoorzaken zijn onder meer: infecties, uitdroging, bloedchemische onevenwichtigheden (zoals lage kaliumspiegels) en ook zelfmoord.