Aorta regurgitatie symptomen

Wat zijn de symptomen van aortaregurgitatie?

  • Als de lekkage klein is, heb je waarschijnlijk geen klachten.
  • Naarmate het terugvloeien van het bloed erger wordt, moet de linkerventrikel bij elke hartslag harder werken om extra bloed in de aorta te pompen. Daardoor kan de wand van de ventrikel groter en dikker worden. Tot de symptomen behoren o.a.:
    • Duizeligheid.
    • Pijn in de borst (angina pectoris) m.n. bij inspanning. Dit komt door de verminderde bloedstroom in de slagaderen.
    • Krampachtige hartslagen die je kunt ervaren als hartkloppingen.
  • Als het terugvloeien ernstige vormen aanneemt , kan het zijn dat de linker ventrikel niet goed werkt en kan hartfalen optreden. Dit leidt tot kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden op verschillende plekken in het lichaam Zie onze folder over ‘Hartfalen’ voor meer informatie.