Baarmoederhalskanker behandeling en medicatie

Ook wel genoemd: 
Cervixcarcinoom

Welke behandelingen worden toegepast bij baarmoederhalskanker?

Mogelijke behandeling kan bestaan uit opereren, bestraling, chemotherapie, of een combinatie van deze behandelingen. Voor welke behandeling wordt gekozen is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de grootte van de tumor en of er uitzaaiingen zijn (en hoe ver die zijn), maar ook de gezondheid van jou als patiënt.
Overleg altijd met je specialist. Die kan je wijzen op de verschillende voor- en nadelen van de diverse behandelingen. Vraag je arts vooral ook naar het doel van de verschillende behandelingen, zodat je zeker weet, wat waarom gebeurt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Behandeling met als doel de kanker te genezen. Over het algemeen geldt dat als baarmoederhalskanker in een heel vroeg stadium wordt ontdekt, er een kans is op genezing.
  • Dokters zullen overigens niet snel van ‘genezen’ spreken. Ze hebben het eerder over ‘remissie’. Daarmee bedoelen ze dat ze er naar streven om de tumor volledig weg te hebben aan het eind van de behandeling. Daarna zou je jezelf als ‘genezen’ kunnen beschouwen. De kans dat er weer een tumor ontstaat is echter altijd aanwezig. Vandaar dat dokter liever niet definitief het woord ‘genezen’ gebruiken.
  • Behandeling met als doel de kanker onder controle te krijgen. Als er geen uitzicht is op volledige genezing, dan wordt de behandeling vaak gericht op het afremmen van de groei en/of de snelheid van de groei van de tumor. Daardoor zul je voor langere tijd nog geen last krijgen van diverse verschijnselen.
  • Behandeling die erop gericht is om verschijnselen te onderdrukken. Als genezing niet mogelijk is, dan wordt de behandeling vaak gericht op het afremmen van de groei van de tumor en op het tegengaan van allerlei verschijnselen, zoals pijn.

Operatie

Een operatie waarbij de baarmoeder en baarmoederhals worden weggenomen wordt vrij vaak gedaan. In een vroeg stadium, als de kankercellen zich nog niet hebben verspreid, dan is zo’n ingrijpende operatie niet nodig en kan volstaan worden met het via een operatie verwijderen (wegschrapen) van de verdachte cellen. Een tussenweg is om alleen dát deel van de baarmoederhals weg te nemen waar de kankercellen zich bevinden. De baarmoeder wordt dan niet weggehaald en je vruchtbaarheid wordt niet aangetast.

Heeft de kanker zich verder verspreid naar andere delen van het lichaam, dan kan nog steeds een operatie worden geadviseerd, in combinatie met andere behandelingen. Operatie kan met name nodig zijn als ook naastgelegen organen zijn aangetast. Niet alleen de baarmoeder en baarmoederhals, maar ook bijvoorbeeld blaas en/of endeldarm worden dan mogelijk verwijderd.

Ook als de kanker zich al ver heeft ontwikkeld en in principe ‘ongeneeslijk’ is, kan een operatie soms toch nuttig zijn om de verschijnselen te verminderen, zodat je als patiënt minder last hebt. Als bijvoorbeeld de urineleiding is geblokkeerd door een tumor, kan een operatie voor verlichting van de klachten zorgen.

Bestralen

Bij een bestraling wordt een hele grote hoeveelheid radioactieve straling gericht op het gebied met de kankercellen. Daardoor worden die cellen vernietigd, of de uitzaaiing gestopt. (Lees ook het artikel: ‘Bestralen – radiotherapie’).
Bestraling kan met name in een vroeg stadium van baarmoederhalskanker ervoor zorgen dat de verschijnselen worden gestopt en dat een operatie niet nodig is.

Bij meer uitgebreide kankergevallen zal bestraling meestal worden toegepast in aanvulling op een andere behandeling, zoals operatie. Bij baarmoederhalskanker kunnen twee soorten bestraling worden toegepast: uitwendig en inwendig. Vaak worden beide gebruikt.

Uitwendige bestraling. Met een apparaat wordt de straling gericht op de plek waar de tumor zich bevindt. (Dit is de meest voorkomende manier van bestralen bij de meeste kankersoorten). Inwendige bestraling waarbij een radioactieve bron in het lichaam wordt gebracht, tot in of tegen het gezwel. Bij baarmoederhalskanker wordt het radioactieve materiaal via de vagina ingebracht. Na korte tijd wordt alles weer uit het lichaam gehaald. Ook als de kanker zich al ver heeft ontwikkeld en genezing niet meer mogelijk is dan  kan bestraling toch helpen om de verschijnselen te verminderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een tumor die op een orgaan drukt te verkleinen, waardoor de pijn afneemt.

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling, waarbij met chemische medicijnen wordt geprobeerd de kankercellen te vernietigen en/of de uitzaaiing te stoppen.
(Lees ook het artikel: ‘’Chemotherapie’).

Chemotherapie wordt soms gebruikt als aanvulling op bestraling of een operatie, om eventueel achtergebleven kankercellen te vernietigen en/of uitzaaiingen ervan te stoppen.