Baarmoederhalskanker diagnose

Ook wel genoemd: 
Cervixcarcinoom

Hoe wordt de diagnose baarmoederhalskanker gesteld?

Het vermoeden bevestigen
Meestal wordt door de dokter een vaginaal onderzoek gedaan. Daarbij kunnen afwijkingen aan de baarmoederhals geconstateerd worden. Bij een vermoeden op baarmoederhalskanker zal een colposcopie worden gedaan. Dat is een onderzoeksmethode waarbij met een soort microscoop (de colposcoop) naar de baarmoeder wordt gekeken.
Met een colposcopie kan heel nauwkeurig naar de baarmoeder worden gekeken. Voor dit onderzoek moet je in een onderzoeksstoel gaan liggen. De arts brengt heel voorzichtig een speculum (eendenbek) in de vagina (schede) zodat de baarmoedermond goed te zien is.

Het hele onderzoek duurt zo’n 15 minuten. De arts zal vaak een paar stukjes weefsel wegnemen voor onderzoek. Dat wordt een biopsie genoemd. Met een biopsie kan worden gekeken of er wel of geen kankercellen aanwezig zijn. Het onderzoek kan uitwijzen van welke soort kanker sprake is en hoe ver die ontwikkeld is.

Bepalen van de grootte en de uitzaaiingen

Als eenmaal is vastgesteld dat je inderdaad baarmoederhalskanker hebt, dan zullen verdere onderzoeken moeten uitwijzen hoe ver de kanker gevorderd is en of er uitzaaiingen zijn. Dat gebeurt onder meer met een CT-scan, een MRI-scan, een röntgenfoto van de thorax (borstkas), een echo (ultrageluidscan), bloedonderzoeken en andere onderzoeken. (In diverse andere artikelen worden deze onderzoeken uitgebreid beschreven).
Bedoeling van alle onderzoeken is om de ernst van de ziekte vast te stellen. Dat kan worden bepaald, door uit te zoeken:

  • Hoe sterk de tumor is gegroeid en of hij eventueel is uitgegroeid naar dichtbijliggende organen, zoals de blaas of de endeldarm.
  • Of de kankercellen zich hebben uitgezaaid naar de nabij liggende lymfeklieren.
  • Of de kankercellen zich hebben uitgezaaid naar andere delen van het lichaam (metastasen).

Welke onderzoeken er allemaal precies nodig zijn zal afhankelijk zijn van de resultaten van de biopsie en van de stand van zaken op dat moment.

Laat de biopsie zien dat de kanker zich nog in een heel vroeg stadium bevindt en alleen in de plaveiselcellen van de baarmoederhals voorkomt, dan zijn verdere onderzoeken meestal niet nodig. Als evenwel blijkt dat de kanker zich in een verder stadium bevindt en vermoedelijk is uitgezaaid, dan zal er verder onderzocht gaan worden.

Door op deze manier precies te weten in welk stadium de kanker zich bevindt, kan de dokter het beste behandelprogramma voorschrijven. Het geeft ook een beeld van de prognose.
(Lees ook het artikel: ‘Kanker – zoeken naar de ernst en de prognose’)