Baarmoederhalskanker prognose

Ook wel genoemd: 
Cervixcarcinoom

Wat is de prognose bij baarmoederhalskanker?

De vooruitzichten zijn het beste bij diegenen bij wie de kanker op een zo vroeg mogelijk moment wordt ontdekt, als de cellen zich nog niet vanuit de baarmoederhals hebben verspreid. Behandeling in dit stadium geeft de meeste kans dat baarmoederhalskanker helemaal geneest.

Wordt baarmoederhalskanker op een later moment ontdekt, dan ligt genezing minder voor de hand. Maar… het is nog steeds mogelijk. Ook als genezing niet mogelijk is, kan behandeling zorgen voor zo weinig mogelijk klachten.

In de behandeling van kanker vinden grote ontwikkelingen plaats. Er wordt heel veel onderzoek gedaan en de resultaten zijn vaak hoopgevend. De informatie zoals die hierboven staat is gebaseerd op een momentopname. Morgen kan het alweer anders zijn… Je specialist is op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen en kan de beste behandeling van het moment adviseren.