Baarmoederkanker behandeling en medicatie

Ook wel genoemd: 
Uteruscarcinoom

Wat zijn de mogelijke behandelingen voor endometriumkanker?

Operatie is de belangrijkste behandeling van endometriumkanker. Radiotherapie (bestraling), chemotherapie of hormoonbehandeling kunnen ook worden ingezet. De behandeling die geadviseerd wordt hangt vooral af van de stagering en van je algemene gezondheidstoestand. 

Bijvoorbeeld:

  • De behandeling kan gericht zijn op genezing van de kanker. In de meeste gevallen van endometriumkanker wordt de aandoening in een vroeg stadium ontdekt. Dan is er een goede kans op genezing. (Artsen gebruiken meestal het woord 'remissie' in plaats van het woord "genezen". Remissie betekent dat er geen bewijs van kanker is na behandeling. Als je 'in remissie' bent, kun je volledig genezen. Maar soms komt de kanker na maanden of jaren terug, daarom zijn artsen soms huiverig voor het gebruik van het woord genezen). Is er na 5 jaar geen kanker teruggekomen, dan wordt meestal wel van genezing gesproken.
  • De behandeling kan gericht zijn op het onder controle houden (beheersen) van de kanker. Is er geen kans op genezing dan kan behandeling de groei of het uitzaaien beperken, zodat het kankerproces minder snel gaat. Zo kun je nog lange tijd relatief weinig klachten hebben.
  • pijnstillers of behandelingen van andere symptomen. Soms kan de grootte van de kanker wordt beïnvloedt zodat je minder last hebt van de omvang en bv ook minder last van pijn.

Chirurgie
Meest voorkomende behandeling is verwijdering van de baarmoeder (hysterectomie) en eierstokken. Tegenwoordig kan dit vaak laparoscopisch (niet meer via een buiksnede, maar via enkele gaatjes in de buikwand waardoor een scoop kan worden ingevoerd waarin instrumentjes worden opgevoerd om de organen te verwijderen. Operatie kan ‘genezend’ zijn als er nog geen uitzaaiingen zijn.

Als de kanker zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam kan operatie nog steeds worden geadviseerd, vaak in aanvulling op andere behandelingen. Zelfs wanneer de kanker vergevorderd is en genezing niet mogelijk dan nog kan operatie worden ingezet om symptomen te verlichten. Bijvoorbeeld om een afsluitingen van darmen of urinewegen als gevolg van uitzaaiingen.

Radiotherapie (bestraling)
De bestraling wordt gericht op het kwaadaardige weefsel. De straling doodt kankercellen of zorgt ervoor dat de kankercellen zich niet vermenigvuldigen.
(Zie de aparte folder genaamd 'Radiotherapie' voor meer informatie).
Bestraling kan in een vroeg stadium van endometriumkanker ook ‘genezend’ zijn en een alternatief vormen voor operatie. Vaak wordt radiotherapie geadviseerd naast operatie. Bijvoorbeeld om uitzaaiingen te verkleinen op andere plaatsen in het lichaam, m.n. bij pijnklachten.

Hormoonbehandelingen
Normale cellen in het endometrium staan onder invloed van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. Soms vertraagt progesteron de groei van kankercellen. Progesterontherapie/hormoontherapie wordt nogal eens overwogen als de baarmoederkanker is uitgezaaid naar andere plaatsen in het lichaam.

Chemotherapie
Chemotherapie is een behandeling van kanker waarbij (chemische) middelen worden toegediend die kankercellen doden of ervoor zorgen dat ze zich niet vermenigvuldigen. Zie de afzonderlijke folder genaamd 'Chemotherapie' voor meer details. Chemotherapie wordt niet standaard toegepast bij endometriumcarcinoom, maar wordt soms toch wel gegeven. Meestal als adjuvans (naast) bestraling en/of operatie.

Wat is de prognose?
Er is een goede kans op genezing als endometriumkanker in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd en behandeld, m.n. als de kanker zich beperkt tot de baarmoeder en zich not niet heeft uitgezaaid. Vanwege het abnormale (postmenopauzale) bloedverlies wordt baarmoederkanker vaak vroeg ontdekt.

De behandeling van kanker is voortdurend in ontwikkeling en in onderzoek. Nieuwe behandelingen worden verder ontwikkeld en de bovenstaande informatie is heel algemeen. Je specialist kan je nadere informatie geven over je prognose en de beste wijze van behandelen.