Barrett's slokdarm behandeling en medicatie

Wat is de behandeling van een Barrett slokdarm?

Behandeling van reflux
De behandeling hiervan vindt plaats zoals hierboven beschreven (zie ook de folder over ‘Reflux’ (terugloop van maagzuur) voor meer informatie). Waarschijnlijk wordt er een maagzuuronderdrukkend medicijn voorgeschreven voor de rest van je leven. Het is nog niet duidelijk of behandeling van reflux de afwijkingen bij een Barrett slokdarm kan omkeren. Dit wordt nog steeds onderzocht. Deze behandeling zou echter wel de klachten moeten verminderen.

Regelmatig onderzoek
Als je last hebt van een Barrett slokdarm wordt meestal ‘endoscopische surveillance’ geadviseerd, dat betekent regelmatige gastroscopie met biopten. Dat is de enige manier om vast te stellen of zich dysplasie in de wandcellen van je slokdarm heeft ontwikkeld, en dan met name hooggradige dysplasie.

Hoe vaak je zo’n surveillanceonderzoek moet ondergaan hangt af van de getroffen afwijkingen. Is er geen dysplasie te vinden en is dat bij jaarlijkse controle in totaal 3 jaar niet het geval dan gaat de controle naar elke 3 jaar. Bij laaggradige dysplasie wordt geadviseerd om de scopie te herhalen nadat de zuurremmende medicatie is opgehoogd. Blijft er dan toch nog laaggradige dysplasie zichtbaar dan wordt jaarlijkse scopie geadviseerd. In geval van hooggradige dysplasie wordt per patiënt gekeken hoe vaak controle nodig is. In elk geval wordt geadviseerd indien bij een biopt hooggradige dysplasie wordt vastgesteld dat dan een herhalingsonderzoek plaatsvindt bij een gespecialiseerde arts en patholoog (degene die de cellen bekijkt). Blijft er sprake van hooggradige dysplasie dan kunnen 3 dingen worden afgesproken: 3-maandelijkse scopie om de ontwikkeling te volgen, endoscopische behandeling (verwijderen van de afwijkingen via de scoop) of operatie waarbij het onderste deel van de slokdarm verwijderd wordt.

Operatief ingrijpen
Slokdarmresectie, verwijderen van (een deel van) de slokdarm. Zoals je hierboven kunt lezen is dit niet de eerste vorm van behandeling die wordt overwogen indien een Barrett slokdarm wordt vastgesteld.
Wel wordt tegenwoordig vaak endoscopische mucosale resectie toegepast. Dit is het wegsnijden via de endoscoop van de afwijkende slijmvliesplekken in de slokdarm.

Nieuwe methoden van behandeling: ablatietherapieën (verwijderen van de aangetaste slijmvlieslaag).
Fotodynamische therapie (Photo DynamicTherapy = PDT): daarbij wordt een lichtgevoelig medicijn toegediend, een fotosentisizer. Die wordt opgenomen in het lichaam en vaak beter door hooggradige dysplastische cellen (zoals bij Barrett), die worden daarmee overgevoelig voor blootstelling aan licht. Door daarna de cellen te belichten met speciaal laserlicht ontstaat een zgn. fotodynamische reactie waardoor de cellen afsterven. Omliggende gezonde cellen kunnen zich daarna vermenigvuldigen en de abnormale cellen vervangen.

Argon plasmacoagulatie (APC): hierbij wordt een katheter (dun slangetje) via de scoop tot vlak boven het afwijkende slijmvlies gebracht. Via deze katheter stroomt argongas uit wat een elektrische stroom naar het slijmvlies geleidt en zo de oppervlakkige lagen van de slokdarm wegbrandt. Slijmvlies kan hiermee goed verwijderd worden, maar er is geen 100% garantie dat er geen restjes dysplastisch slijmvlies achterblijven (dit zou tot 30% van de gevallen kunnen).

Wordt een Barrett slokdarm bij je vastgesteld vraag dan advies en informatie bij je behandelaar. Het kan zijn dat je voor verder onderzoek en behandeling wordt doorgestuurd naar een gespecialiseerd behandelcentrum.

Dan nog dit

Als je bij een Barrett slokdarm nieuwe klachten ontwikkelt, zoals gewichtsverlies, bloed opgeven of slikproblemen, raadpleeg dan meteen je arts. Dit zijn symptomen die duiden op complicaties van reflux. Ze komen relatief zelden voor maar kunnen duiden op een maagzweer of op slokdarmkanker.