Bedplassen behandeling

Ook wel genoemd: 
Enuresis nocturna

Wat zijn de beschikbare behandelingen voor bedplassen?

Omdat de meeste kinderen vanzelf ophouden met bedplassen kan je ervoor kiezen geen behandeling toe te passen. De kans dat je kind stopt met bedplassen wordt groter naarmate het ouder wordt. In sommige gevallen kan behandeling er echter voor zorgen dat het bedplassen eerder stopt. Je kan denken aan één van de volgende behandelingen:

Plaswekkers
Een plaswekker maakt het kind wakker als het begint te plassen, zodat het weet dat het naar het toilet moet. In de meeste gevallen is deze aanpak zeer succesvol (zeker 80%) bij kinderen van zeven jaar en ouder. Na verloop van tijd wordt het kind ‘geconditioneerd’ om wakker de worden als zijn blaas vol is.
Zie onze folder ‘Plaswekkers’ voor meer informatie.

Medicijnen
Desmopressine (Minrin) is een medicijn dat veel wordt gebruikt bij bedplassen. Het vermindert de hoeveelheid urine die ’s nachts door de nieren wordt aangemaakt – tot een volume dat lager ligt dan de blaascapaciteit (de blaas raakt zo ’s nachts dus niet vol). Het is in de regel succesvol en werkt meteen. Het bestaat als neusspray en als tabletten en is in de regel succesvol (85%). Als het werkt, wordt het meestel drie maanden lang gebruikt. In veel gevallen plast het kind echter weer in bed nadat de behandeling stopt. (Plaswekkers bieden een beter uitzicht op genezing dan dit medicijn). Desmopressine kan ook voor korte perioden nuttig zijn, bijvoorbeeld gedurende vakanties of als je kind een tijdje van huis is. Zie onze folder over ‘Bedplas medicijnen’ voor meer informatie.

Beloningssystemen ofwel positief stimuleren.
In het kort beloon je je kind als het een doelstelling heeft bereikt. Zo’n doelstelling is dan niet een hele nacht droog blijven (veel kinderen hebben geen controle over het bedplassen). Relevante doelstelling kunnen zijn: naar het toilet gaan voor het slapen gaan, komen vertellen wanneer het nat is, helpen bij het verschonen van het bed, etc. In sommige gevallen, wanneer er sprake is van verbetering, kan een hele nacht droog blijven wel een doelstelling zijn. Vaak wordt een soort kalender gebruikt om de beloningen bij te houden. Er wordt dan een sterretje geplakt bij iedere dag dat de doelstelling behaald is. Op die manier wordt je kind gemotiveerd om droog te blijven.
Zie onze folder ‘Beloningssystemen bij bedplassen’ voor meer informatie.