Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis staat ook wel bekend als een manisch-depressieve stoornis. Dit is een chronische ziekte, namelijk een stemmingsstoornis. Een manische of depressieve stemming kan soms wel enkele weken duren.

Manisch/depressief

Een bipolaire stoornis komt bij 2 tot 4% van de bevolking voor. De stoornis gaat vaak gepaard met perioden van ernstig ziek zijn, waaronder de manische of de depressieve periode. Het emotioneel functioneren van zowel de patiënt als zijn of haar omgeving krijgt hierdoor veel te verduren. 

Een bipolaire stoornis kent verschillende vormen en is daardoor soms moeilijk vast te stellen. Soms wordt de diagnose pas jaren na het optreden van de eerste klachten gesteld. Een bipolaire stoornis komt even vaak bij vrouwen als bij mannen voor. De eerste periode start meestal tussen het 15e en 24e jaar.

Dagelijks leven

De stemmingswisselingen kunnen enkele dagen, maar soms zelfs enkele maanden duren. In de meeste gevallen duurt de depressieve periode langer, deze heeft de overhand. Een bipolaire stoornis kan het functioneren in het dagelijks leven ernstig beïnvloeden. De ziekte leidt soms tot arbeidsongeschiktheid en tot verbroken sociale contacten en/of relaties.