Bloedarmoede door gebrek aan ijzer diagnose

Ook wel genoemd: 
IJzergebreksanemie

Hoe word ijzergebreksanemie vastgesteld?

Een bloedonderzoek kan aantonen dat je bloedarmoede hebt. Bloedcelmeting met meting van de celconstanten is het belangrijkste onderzoek. Een bloedmonster wordt in een machine gestopt die automatisch:

  • Het aantal rode en witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes per ml bloed telt.
  • De omvang van de rode bloedlichaampjes meet en hun gemiddelde omvang uitrekent (MCV).
  • De relatieve hoeveelheid rode bloedlichaampjes (de haemocrietwaarde) uitrekent (MCH).
  • De gemiddeld hoeveelheid hemoglobine  per liter rode bloedlichaampjes (MCHC).

Dit onderzoek kan uitwijzen of je bloedarmoede hebt en geeft vaak ook een goede indicatie van de oorzaak. Aangezien er echter verschillende mogelijke oorzaken zijn kan er twijfel bestaan over de precieze oorzaak.

Daarom kan het zijn dat andere bloedonderzoeken nodig zijn om de oorzaak van de bloedarmoede te achterhalen. Zo het eiwit dat ijzer vervoert (ferritine) gemeten worden. De hoeveelheid van dit eiwit is in de regel een indicatie van de hoeveelheid ijzer die in je lichaam aanwezig is. Een lage waarde duidt op ijzergebrek. Soms kan een bloeduitslag moeilijk te interpreteren zijn bv als er sprake is van een infectie of ontsteking, dan kan de ferritinewaarde hoog zijn terwijl toch ijzergebrek bestaat. Beoordeling van bloedwaarden vindt altijd plaats door het laboratorium en een arts.

Zijn andere onderzoeken nodig?

Het is belangrijk de oorzaak van het ijzergebrek te achterhalen. Bij sommige mensen kan de oorzaak voor de hand liggen, bijvoorbeeld bij zwangerschap of zware menstruatie. In deze gevallen zullen vaak geen verdere onderzoeken nodig zijn. Als de oorzaak echter niet duidelijk is, dan kan verder onderzoek wel degelijk nodig zijn. Elk geval is anders en je arts kan inschatten of je meer onderzoeken nodig hebt.

Mogelijke verdere onderzoeken zijn o.a.:

  • Kijkonderzoek van maag en darmen om te zien of er sprake is van een interne bloeding. Dergelijk onderzoek kan worden geadviseerd, zelfs als je geen darmklachten hebt, met name bij oudere mensen. Er kan met een speciale telescoop in de maag worden gekeken (gastroscopie). Ook de darmen en het rectum kunnen worden onderzocht, (sigmoidoscopie of coloscopie). Soms worden röntgenfoto’s met contrastvloeistof gemaakt.
  • Een biopt van de darmwand kan worden genomen bij verdenking op bv een ziekte als  coeliakie als oorzaak van ijzergebrek.
  • Als je recentelijk in de tropen bent geweest, kan je ontlasting worden onderzocht op bv de aanwezigheid van mijnworm.
  • Blijft de oorzaak onduidelijk dan wordt soms verder onderzoek geadviseerd.