Boulimia nervosa prognose

Wat is de prognose?

Boulimia is een ziekte die moeilijk ‘voor eens en voor altijd’ te genezen is. Veel mensen gaan verbeteren met behandeling, maar sommige mensen krijgen later van tijd tot tijd een terugval. Vaak houd je problemen met eten, zelfs na te zijn behandeld, maar je kunt leren meer controle te krijgen en een gelukkiger leven leren leiden.

Onderzoeken tonen aan dat 10 jaar na vaststelling van boulimia, het met ongeveer de helft van de mensen goed gaat. Een kwart verbetert, maar houdt klachten, en een kwart verbetert niet en overlijdt.