Buikgriep bij kinderen

Ook wel genoemd: 
Gastro-enteritis

Wat is gastro-enteritis en waardoor wordt het veroorzaakt?

Gastro-enteritis is een aandoening van de darmen. De ernst kan variëren van lichte buikklachten en een beetje diarree gedurende een dag of twee, tot hevige diarree en overgeven gedurende een aantal dagen achtereen. Gastro-enteritis kan veroorzaakt worden door diverse virussen, bacteriën en andere bacillen.

 • Vaak is een virus de boosdoener. Soms een bacil waar het kind toevallig ‘tegenaan loopt’. Virussen gaan makkelijk over van mens op mens, door lichamelijk contact, of indien iemand die de aandoening heeft eten klaarmaakt. Bij kinderen wordt buikgriep vaak veroorzaakt door het rotavirus. Veel kinderen komen vóór hun vijfde jaar met dit virus in contact.
 • Sommige vormen van gastro-enteritis worden veroorzaakt door voedselvergiftiging. Voedsel kan door heel veel verschillende bacillen verontreinigd worden. Veel voorkomend zijn campylobacter en salmonella.
 • Vaak is ook water, verontreinigd door bacteriën, schuldig aan gastro-enteritis. Vooral in landen met slechte sanitaire hygiëne.

Welke klachten treden op bij gastro-enteritis?

 • Voornaamste verschijnsel is diarree, vaak samen met overgeven.
 • Verder zal het kind een krampende buikpijn hebben. Die pijn gaat even weg nadat het kind naar de wc is geweest.
 • Soms heeft het kind koorts en hoofdpijn.

Overgeven duurt meestal niet langer dan een dag. Toch kan het soms ook langer duren. De diarree houdt een aantal dagen langer aan. Ook als het overgeven al is gestopt. Het kan een paar weken duren voordat de stoelgang weer helemaal normaal (vast) is.

Uitdrogingsverschijnselen
Door diarree en overgeven kan het kind uitdrogen, als gevolg van een gebrek aan water. Waarschuw in dat geval meteen een dokter. Een lichte uitdroging is normaal bij buikgriep en kan worden opgelost door heel veel te drinken. Een ernstige vorm van uitdroging moet met spoed behandeld worden, omdat de organen in het lichaam vocht nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

 • Vormen van uitdroging bij kinderen gaan samen met een licht urineverlies, een droge mond en tong, diepliggende ogen,  afwezigheid en geïrriteerdheid.
 • In ernstiger gevallen zal het kind slaperig zijn, een bleek, gevlekt gezicht hebben en koude handen en voeten. Ook zal het snel, maar vaak tevens zwak, ademhalen. Op dat moment is spoedeisende hulp nodig!

Uitdroging zal het meest voorkomen bij:

 • Jonge baby’s – meestal jonger dan 6 maanden.
 • Elk kind dat niet voldoende drinkt tijdens gastro-enteritis.
 • Elk kind dat ernstige diarree heeft en veel overgeeft.