Buikgriep bij kinderen complicaties

Ook wel genoemd: 
Gastro-enteritis

Kan gastro-enteritis extra problemen veroorzaken

Behalve de gebruikelijke klachten, zal gastro-enteritis meestal geen extra problemen opleveren. Het kind kan last krijgen van:

 • Uitdroging en een gebrek aan zout (het lichaam is elektrolytisch niet in balans). Dit is het meest voorkomende verschijnsel. Als een kind voldoende drinkt, dan is dat goed te voorkomen. In ernstige gevallen zal een infuus nodig zijn om de vochthoeveelheid in het lichaam weer op peil te brengen.
 • Hemolytisch uremisch syndroom. Een zeldzame afwijking die kan leiden tot uitval van de nierfuncties. Meestal treedt het hemolytisch uremisch syndroom op na een darminfectie door de bacterie E. coli (Escherichia coli, type 0157).
 • Bijkomende reacties. Soms kunnen zich op andere plaatsen in het lichaam problemen voordoen die samenhangen met de darminfectie. Bijvoorbeeld: artritis (ontsteking van de gewrichten), huidontsteking en oogontsteking (conjunctivitis en uveitis).
 • Soms verspreiding van de ontsteking naar andere delen van het lichaam.
 • Na gastro-enteritis kan een langdurige ondervoeding ontstaan. Meestal een verschijnsel in ontwikkelingslanden.
 • Heel af en toe blijft de diarree voor langere tijd (chronisch) aanhouden.
 • Soms leidt een gastro-enteritis tot een spastische darm.

Neem in de volgende gevallen contact op met je dokter:

 • Als je denkt dat uitdroging dreigt.
 • Bij bloed in de diarree.
 • Als het overgeven langer dan 2 dagen doorgaat en/of als diarree na 4 dagen niet minder wordt.
 • Als pijn erger wordt.
 • Bij slaperigheid en afwezigheid.
 • Als de infectie in het buitenland is opgelopen.

Soms is ziekenhuisopname nodig. Met name als de verschijnselen ernstiger worden of als er zich extra problemen voordoen.

Andere adviezen

Als je baby gastro-enteritis heeft, let er dan op dat je altijd goed je handen wast nadat je luiers hebt gewisseld of als je eten klaar gaat maken. Gebruik bij voorkeur vloeibare zeep en warm, stromend water. Het is altijd beter om zeep te gebruiken. Je handen goed afdrogen na het wassen.
Heb je wat oudere kinderen met buikgriep, volg dan de volgende adviezen op:

 • Maak regelmatig het toilet schoon. Doe de doorspoelknop, toiletbril en ook de deurklink na elk toiletbezoek goed af met een (chloorbevattend) desinfecterend reinigingsmiddel.
 • Let er nauwkeurig op dat ze hun handen goed wassen als ze naar het toilet zijn geweest. Geef bij voorkeur vloeibare zeep en zorg voor warm, stromend water. Het is altijd beter om zeep te gebruiken. De handen goed (laten) afdrogen na het wassen.
 • Handdoeken niet door andere laten gebruiken.
 • Niet laten helpen bij het klaarmaken van eten.
 • Pas weer naar school laten gaan als de diarree minstens 48 uur voorbij is.
 • Niet laten zwemmen tot twee weken nadat de diarree over is.