Buikgriep bij volwassenen

Wat is gastro-enteritis en waardoor wordt het veroorzaakt?

Buikgriep is een aandoening van de darmen. De ernst kan variëren van lichte buikklachten en een beetje diarree gedurende een dag of twee, tot hevige diarree en overgeven gedurende een aantal dagen achtereen. Gastro-enteritis kan veroorzaakt worden door diverse virussen, bacteriën en andere bacillen.

Vaak is een virus de boosdoener. Soms een bacil die je toevallig tegenkomt. Virussen gaan makkelijk over van mens op mens, door lichamelijk contact, of als één van beiden het eten bereidt.

Sommige vormen van gastro-enteritis worden veroorzaakt door voedselvergiftiging. Voedsel kan door heel veel verschillende bacillen verontreinigd worden. Veel voorkomend zijn campylobacter en salmonella.
Vaak is ook water, verontreinigd door bacteriën, schuldig aan gastro-enteritis. Vooral in landen met slechte sanitaire hygiëne.

Welke klachten treden op bij gastro-enteritis?

Voornaamste verschijnsel is diarree, vaak samen met overgeven.
Verder zul je een krampende buikpijn hebben. Die pijn gaat even weg als je naar de wc bent geweest.
Soms zul je koorts en hoofdpijn hebben.
Vaak heb je niet meer dan een dag last van overgeven. Toch kan het soms ook langer duren. De diarree houdt vaak een aantal dagen langer aan. Ook als het overgeven al is gestopt. Het kan een paar weken duren voordat de stoelgang weer helemaal normaal (vast) is.

Uitdrogingsverschijnselen
Door diarree en overgeven kan je lichaam uitdrogen als gevolg van een gebrek aan water in je lichaam. Waarschuw in dat geval meteen een dokter. Een lichte uitdroging is normaal bij buikgriep en kan worden opgelost door heel veel te drinken. Een ernstige vorm van uitdroging moet met spoed behandeld worden, omdat de organen in het lichaam vocht nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Vormen van uitdroging bij volwassenen gaan samen met lusteloosheid, vermoeidheid, duizelingen, hoofdpijn, kramp in de spieren, vlekken in het gezicht, een droge mond en tong, diepliggende ogen, soms wat urineverlies, afwezigheid en geïrriteerdheid.

In ernstiger gevallen kan de lusteloosheid toenemen, kun je verzwakken, veel urineverlies hebben en zelfs in coma raken. Op dat moment is spoedeisende hulp nodig!

Uitdroging zal het meest voorkomen bij:

  • Ouderen en personen met een zwakke gezondheid.
  • Personen die leiden aan ernstige diarree en overgeven. Met name als de hoeveelheid vocht die verloren wordt niet kan worden aangevuld door te drinken.