Chronisch nierlijden oorzaak

Ook wel genoemd: 
Chronische nierinsufficiëntie

Wat zijn de oorzaken van chronisch nierlijden?

Een aantal omstandigheden kan leiden tot permanente schade aan de nieren en/of invloed hebben op de functie van de nieren en kan daarmee leiden tot chronisch nierlijden. De volgende factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van chronisch nierlijden bij volwassenen:

  • Diabetes. Nierafwijkingen zijn een veel voorkomende complicatie van diabetes.
  • Hoge bloeddruk. Onbehandelde of slecht behandelde hoge bloeddruk is een belangrijke oorzaak van chronisch nierlijden. Maar chronisch nierlijden kan ook een hoge bloeddruk veroorzaken aangezien de nier een rol speelt in de bloeddrukregeling.
  • Verouderde nieren. Er lijkt een leeftijd gerelateerde afname van de nierfunctie te zijn. Ongeveer de helft van de mensen van 75 jaar of ouder hebben een zekere mate van chronisch nierlijden. In de meeste van deze gevallen ontstaat niet meer dan een matige vorm van chronisch nierlijden, tenzij zich ook andere problemen van de nieren ontwikkelen, zoals bij diabetes.

Andere omstandigheden die kunnen leiden tot chronisch nierlijden omvatten: aandoeningen van de glomeruli zoals glomerulonefritis (ontsteking van de glomeruli in de nieren); stenose (vernauwing) van de nierarterie); hemolytisch-uremisch syndroom; cystenieren; blokkades in de urinestroom; drugs- en toxine geïnduceerde nierschade; herhaalde nierinfecties - maar deze lijst is niet compleet en er zijn vele andere oorzaken.