Chronisch nierlijden prognose

Ook wel genoemd: 
Chronische nierinsufficiëntie

Wat is de prognose?

Fase 1-3 van chronisch nierlijden (mild tot matig) komt vaak voor bij oudere mensen. Kan erger worden na maanden of jaren. Echter, de snelheid van de voortgang verschilt van geval tot geval en hangt vaak af van de ernst van de onderliggende aandoening. Bijvoorbeeld sommige primaire nieraandoeningen kunnen de nierfunctie zeer snel slechter laten worden. Echter, in veel gevallen vordert chronisch nierlijden slechts langzaam.

Slechts ongeveer 1 op de 10 mensen met chronisch nierlijden ontwikkelen nierfalen (fase 5 chronisch nierlijden) dat nierdialyse of niertransplantatie vereist.
Voor veel mensen met chronisch nierlijden is er een veel hoger risico op het ontwikkelen van ernstige hart-en vaatziekten dan op de ontwikkeling van nierfalen. Aandacht voor bloeddrukcontrole en voor factoren die risico’s op het ontwikkelen van hart-en vaatziekten vergroten, kan een groot verschil maken voor je prognose.