Chronisch nierlijden symptomen

Ook wel genoemd: 
Chronische nierinsufficiëntie

Wat zijn de symptomen van chronisch nierlijden?

Het is onwaarschijnlijk dat je symptomen hebt bij licht of matig chronisch nierlijden - dat zijn de fasen 1 tot en met 3. (Er kunnen echter symptomen zijn van een onderliggende aandoening, zoals nierpijn met bepaalde nierafwijkingen). Chronisch nierlijden wordt meestal gediagnosticeerd door middel van de GFR-test alvorens symptomen zich ontwikkelen. Symptomen ontwikkelen zich vaak als chronisch nierlijden ernstig wordt (fase 4) of erger. De symptomen zijn in eerste instantie vaag en niet-specifiek zoals een vermoeid gevoel, minder energie dan normaal, en je gewoon niet goed voelen. Met ernstiger chronisch nierlijden kunnen symptomen zich voordoen die omvatten:

  • moeilijk helder nadenken
  • een slechte eetlust
  • gewichtsverlies
  • droge, jeukende huid
  • spierkrampen
  • vochtretentie (vasthouden) wat gezwollen voeten en enkels veroorzaak
  • zwelling rond de ogen
  • vaker moeten plassen dan normaal
  • bleek worden vanwege bloedarmoede
  • misselijkheid

De nierfunctie daalt naar de fasen 4 of 5 kunnen daarna diverse andere problemen zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld bloedarmoede en een gebrek aan evenwicht in calcium, fosfaat en andere chemische stoffen in de bloedbaan. Dit kan leiden tot verschillende symptomen zoals vermoeidheid als gevolg van bloedarmoede, en botten die dunner worden of fracturen als gevolg van calcium en fosfaat onbalans. Eindstadium nierfalen (fase 5) is uiteindelijk  fataal, tenzij behandeld.