Chronische lymfatische leukemie diagnose

Ook wel genoemd: 
CLL

Hoe wordt bepaald of je leukemie hebt (diagnose)?

Bloedtest
Een bloedonderzoek laat meestal een groot aantal lymfatische cellen zien. Deze zien er onder de microscoop echter meestal ‘gewoon’ uit. Verder onderzoek is dus nodig.

Immunofenotypering (welk type cel?)
Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de lymfatische cellen in een bloedmonster of in het beenmerg. Hiermee kan CLL definitief worden vastgesteld en kunnen soortgelijke zeldzame aandoeningen worden uitgesloten.
Er wordt gewerkt aan meer gedetailleerde onderzoeken, waarbij via de genen in de lymfatische cellen kan worden bepaald om welke soort CLL het gaat. Daardoor zal het mogelijk zijn om nog gerichter te behandelen.

Een beenmergonderzoek
Het is niet altijd nodig om het beenmerg te onderzoeken om CLL vast te stellen. Soms wordt het echter wel gedaan om absolute zekerheid te hebben en andere zaken uit te sluiten. Voor het onderzoek wordt met een naald (punctie) een kleine hoeveelheid merg uit het bekken (of soms het borstbeen) gehaald. Daarbij wordt de plek plaatselijk verdoofd.
De ‘monsters’ worden onder de microscoop bekeken om te kijken of er afwijkende cellen in zitten. Daarvoor worden ook nog andere onderzoeken gedaan.
Lees ook het artikel: ‘Biopsie – Beenmerg’.

Diverse andere onderzoeken
Vooral om je algemene gezondheid te bekijken, zal een röntgenfoto van de borst (thoraxfoto) worden gemaakt en zal verder bloedonderzoek plaatshebben.