Chronische lymfatische leukemie prognose

Ook wel genoemd: 
CLL

Wat is de prognose bij chronische lymfatische leukemie?

Over het algemeen zijn de vooruitzichten goed. De meeste mensen met CLL vallen binnen stadium A en kunnen gewoon doorgaan met hun leven. Ze hebben bijna geen klachten en er is ook weinig of geen behandeling nodig.
In stadium B en C zal de behandeling er vooral op gericht zijn om de ziekte af te remmen en, zo mogelijk, te verminderen. Je dokter kan je alles vertellen over jouw eigen situatie.

We moeten er bij CLL ook rekening mee houden, dat het meestal pas voorkomt bij mensen ouder dan 60 jaar. Het is daarbij ook nog eens een ziekte die zich slechts heel langzaam ontwikkelt. Heel veel mensen met CLL sterven niet aan deze ziekte, maar aan een andere aandoening die er helemaal niets mee te maken heeft.

In de behandeling van kanker vinden grote ontwikkelingen plaats. Er wordt heel veel onderzoek gedaan en de resultaten zijn vaak hoopgevend. De informatie zoals die hierboven staat is gebaseerd op een momentopname. Morgen kan het alweer anders zijn… Je specialist is op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen en kan de beste behandeling van het moment adviseren.