Chronische myeloïde leukemie behandeling en medicatie

Ook wel genoemd: 
CML

Welke behandelingen worden toegepast bij chronische myeloïde leukemie?

De behandeling in de eerste, langdurige fase
De behandeling zal er dan met name op gericht zijn om het ziekteproces onder controle te houden. Daarbij worden de verschijnselen bestreden en wordt geprobeerd om de ontwikkeling naar de volgende fase(s) zo lang mogelijk uit te stellen. Vaak wordt één (of een combinatie) van de volgende behandelmethoden geadviseerd:

  • Imatinib (Glivec®) pillen. Dit medicijn is een ‘tyrosine kinase inhibitor’. Ofwel: een remmer. Door het afwijkende geneiwit BCR/ABL, zoals dat wordt aangemaakt in het Philadelphiachromosoom, wordt tyrosinekinase geproduceerd. Deze chemische stof wordt gezien als de veroorzaker van de afwijkende groei en het ongecontroleerde gedrag van de afwijkende cellen. Imatinib remt de aanmaak van tyrosinekynase. Dit middel is het nieuwste middel in de behandeling en is sinds 2001 beschikbaar. Tot nu toe toont onderzoek aan dat behandeling met Imatinib een 5-jaarsoverleving van 89% heeft. Het werkt niet genezend, wel levensverlengend Interferon alpha. Dit medicijn ‘helpt’ het immuunsysteem bij de bestrijding van de leukemie-cellen. Hoewel tegenwoordig steeds vaker Imatinib wordt gebruikt, wordt Interferon alpha toch nog wel voorgeschreven.
  • Chemotherapie (in tabletvorm). Chemotherapie is een behandeling, waarbij met chemische medicijnen (zoals Arabinoside) wordt geprobeerd de kanker- (leukemie-)cellen te vernietigen of het vermeerderen te stoppen.
    (Lees ook het artikel: ‘’Chemotherapie’).
  • Stamceltransplantatie vaak ook beenmergtransplantatie genoemd. Dit wordt soms toegepast bij jongere patiënten. Stamceltransplantatie kan tot genezing leiden. Helaas komen veel CML-patiënten niet voor deze methode in aanmerking. Lees ook het artikel: ‘Stamceltransplantatie’.

Behandeling in de tweede en derde fase
In de transformatie fase en de blastenfase wordt meer chemotherapie ingezet. Meestal wordt een combinatie van medicijnen toegediend via een infuus. Ook in deze fases wordt Imatinib (Glivec®) gebruikt.

Ondersteunende behandelingen
Soms worden medicijnen voorgeschreven om complicaties als (schimmel-) infecties te onderdrukken. Meestal worden antibiotica toegediend. Ook een bloedtransfusie kan nodig zijn om het aantal rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes op een hoger niveau te brengen.