Chronische myeloïde leukemie oorzaak

Ook wel genoemd: 
CML

Wat veroorzaakt chronische myeloïde leukemie?

Aangenomen wordt dat leukemie ontstaat uit één enkele afwijkende cel. Blijkbaar zijn bepaalde belangrijke genen in die cel, die in de gaten houden hoe de cel zich deelt, vermeerdert en sterft, beschadigd. Dat zorgt ervoor dat het een afwijkende of ‘abnormale’ cel wordt. Als zo’n afwijkende cel het voor elkaar krijgt om te overleven, dan zal hij zich gaan vermeerderen en uitgroeien tot leukemie. In het geval van CML is het in eerste instantie een stamcel die beschadigd en aangetast is.

In de meeste gevallen van CML is niet bekend waarom de stamcel gaat afwijken. Onderzoek heeft wel een aantal vermoedens naar het rijk der fabelen verwezen. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat de kans op CML niet groter is als je wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden, of als je woont in de buurt van hoogspanningskabels.
Er zijn wel enkele risicofactoren bekend, die de kans op CML vergroten. Die gelden echter maar voor een klein aantal gevallen. De eerste is een eerdere hoge dosis straling (bijvoorbeeld een eerdere behandeling voor een andere ziekte). Ook contact met de chemische stof benzeen is een risico. CML is niet erfelijk.