Chronische myeloïde leukemie symptomen

Ook wel genoemd: 
CML

Verschijnselen en klachten chronische myeloïde leukemie

Een kenmerk van CML is dat het 3 fasen kent:

 • Een eerste, langdurige fase
  Deze duurt een aantal jaren (gemiddeld 4 tot 5 jaar; maar bij sommige mensen wel 20 jaar). In die tijd ontwikkelt de ziekte zich heel langzaam. Je lichamelijke conditie verandert in deze periode ook bijna niet. Er doen zich weinig of geen klachten voor. CML wordt in deze fase dan ook vaak pas ontdekt als er een bloedonderzoek om een andere reden plaatsheeft (toevalsbevinding). In de eerste chronische fase zijn in het beenmerg 5% of minder leukemische blastcellen aanwezig.
 • De transformatiefase (acceleratie- of groeifase)
  Na verloop van tijd versnelt en verandert het beeld van de ziekte zich. Het aantal afwijkende cellen in het beenmerg en het bloed neemt toe. Veel van die cellen zijn jonge onrijpe bloedcellen (leukemische blastcellen of ‘blasten’). Het percentage van deze cellen in het bloed en het beenmerg groeit tot 6 – 30%.
  Door dit grote aantal afwijkende cellen wordt het voor de gewone cellen in het beenmerg steeds moeilijker om voldoende normale bloedcellen aan te maken. De voornaamste gevolgen die dat geeft zijn:
  Bloedarmoede. Dit ontstaat als het aantal rode bloedlichaampjes in de bloedsomloop omlaag gaat. Het gevolg is vermoeidheid, kortademigheid en andere verschijnselen. Je ziet ook erg bleek.
  Problemen met stolling van het bloed. Dat wordt veroorzaakt doordat het aantal bloedplaatjes in de bloedsomloop afneemt. Hierdoor krijg je snel blauwe plekken, bloedend tandvlees en andere problemen met bloeden.
  Ernstige ontstekingen. De afwijkende lymfatische cellen beschermen niet tegen infecties. Als het aantal gewone witte bloedcellen (die meestal de infecties bestrijden) afneemt, dan is het risico op infecties groter. Andere symptomen kunnen zijn: lichte buikpijn links in de buik (door een opgezwollen milt), zweten en gewichtsverlies. Deze periode duurt tussen de 6 en 24 maanden, voordat de ziekte overgaat in de derde fase. Soms wordt de tweede fase ‘overgeslagen’ en volgt op de eerste fase meteen de ‘explosieve’ fase.
 • De derde ‘blasten’ fase
  Nu wordt de situatie snel slechter en de ziekte gaat veel lijken op een acute leukemie. Er ontwikkelen zich heel veel jonge onrijpe blastcellen die zich nestelen in het beenmerg en die zorgen dat de klachten zoals hierboven beschreven snel erger worden. Veel van die blastcellen komen ook in de bloedsomloop terecht. Ze zijn goed waarneembaar bij een bloedtest. Het aantal blastcellen in het bloed en het beenmerg is nu meer dan 30%.

Heel soms ontwikkelt CML zich als myelofibrose (MF). Dat is een zeldzame bloedziekte, waarbij het beenmerg steeds minder bloedcellen aanmaakt. In plaats daarvan zit er te veel bindweefsel in het beenmerg. In het begin heb je bij myelofibrose te veel bloedplaatjes in het bloed. De klachten die daarbij horen zijn onder meer hoofdpijn en tintelingen en pijn in handen en voeten. Later ontstaat bloedarmoede en een vergrote milt. Kenmerkend zijn klachten als vermoeidheid, kortademigheid, nachtzweten, gewichtsverlies, koorts en een vol gevoel. Weer later kunnen ernstige trombose, jicht en een verhoogde kans op infecties ontstaan.