Chronische vermoeidheids Syndroom

Ook wel genoemd: 
ME/CVS

Wat is ME/CVS?

ME/CVS is een aandoening die wordt veroorzaakt door intense en langdurige vermoeidheid en andere symptomen die niet worden veroorzaakt door een andere bekende medische aandoening.

  • CVS staat voor chronisch vermoeidheid syndroom. Chronisch betekent blijvend of gedurende lange tijd aanwezig.
  • ME staat voor myalgische encephalomyelitis. Myalgisch betekent 'spierpijn of pijn’. Encephalomyelitis betekent ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg.

Er is echter onenigheid over de aard van deze aandoening. Er is geen test voor de diagnose van de aandoening. De diagnose wordt gesteld bij mensen die een bepaalde set symptomen hebben (die kunnen variëren in hun soort en ernst). Er is zelfs onenigheid over hoe deze aandoening genoemd moet worden.

  • De term CVS wordt vaak gebruikt door artsen. Dit komt omdat het belangrijkste symptoom vaak vermoeidheid is en de toestand chronisch. Ook is er geen bewijs van een ontsteking in de hersenen of het ruggenmerg, wat wordt geïmpliceerd door de term encephalomyelitis.
  • De term ME wordt door veel mensen met de aandoening liever gebruikt. Sommige mensen met deze aandoening vinden dat de term 'vermoeidheid' een dagelijks woord is dat niet aansluit bij de uiteenlopende en ernstige vorm van vermoeidheid die zij hebben. Hoewel de vermoeidheid in zekere mate voorkomt in de meeste gevallen, is het wellicht niet het belangrijkste of enige symptoom.
  • Sommige mensen geloven dat er twee afzonderlijke aandoeningen zijn - CVS en ME. Andere mensen geloven dat de twee aandoeningen dezelfde zijn - maar dat de symptomen kunnen variëren.

Totdat deze problemen zijn opgelost, gebruiken veel mensen nu de 'paraplu'-term ME/CVS.

Wat zijn de oorzaken van ME/CVS?

De oorzaak van ME/CVS is niet bekend. Er zijn verschillende theorieën - maar ze zijn niet bewezen.Een populaire theorie is dat een virusinfectie kan leiden tot de aandoening. Het is bekend dat vermoeidheid een symptoom is dat een korte tijd na bepaalde virusinfecties kan aanhouden. Bijvoorbeeld besmetting met de ziekte van Pfeiffer of het influenzavirus kan leiden tot vermoeidheid gedurende enkele weken nadat de andere symptomen zijn verdwenen. Echter de meeste mensen herstellen binnen een paar weken van de vermoeidheid die volgt op bekende virale infecties. Zelfs als een virale infectie de aanleiding is van ME/CVS, is het niet duidelijk waarom de symptomen aanhouden, wanneer er geen bewijs is van hardnekkige infecties. Ook de symptomen van veel mensen met ME/CVS beginnen niet met een virale infectie.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld:

  • CVS/ME is misschien niet één aandoening. Het kunnen ook verschillende aandoeningen zijn met elk een andere oorzaak. Elke aandoening kan gelijke symptomen veroorzaken, maar kan niet worden onderscheiden met de huidige kennis, of:
  • CVS/ME kan één aandoening zijn, maar die kunnen worden veroorzaakt door meer dan één oorzaak, of:
  • CVS/ME kan één aandoening zijn, met één oorzaak.

Hopelijk zal het onderzoek de oorzaak van ME/CVS in de toekomst verduidelijken.

Wie krijgt ME/CVS?

ME/CVS kan bij iedereen ontstaan. Het precieze aantal mensen dat getroffen is, is niet bekend. Er wordt geschat dat ME/CVS ongeveer bij 5% van de bevolking van ontwikkelde landen voorkomt. Het komt ongeveer tweemaal zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. De meest voorkomende leeftijd waarop het zich ontwikkelt is begin jaren twintig tot midden veertig. Bij kinderen is de meest voorkomende leeftijd waarop het zich ontwikkelt 13-15, maar het kan zich ook op jongere leeftijd ontwikkelen.