Clusterhoofdpijn

Ook wel genoemd: 
Neuralgie van Horton

Wat is clusterhoofdpijn en wat zijn de symptomen?

Een clusterhoofdpijn bestaat uit aanvallen van zware hoofdpijn aan één kant van het hoofd. Het wordt ook wel migraine-achtige neuralgie genoemd. Iedere aanval komt plotseling op, meestal zonder waarschuwing. In de meeste gevallen voel je de pijn met name rond één oog of slaap. De pijn kan zich uitbreiden naar andere delen aan dezelfde kant van het hoofd. De pijn kan ‘brandend’ of ‘snijdend’ zijn. Iedere aanval duurt 15-180 minuten, maar in de meeste gevallen 45-90 minuten. Aanvallen kunnen zich van eens per twee dagen tot acht aanvallen per dag voordoen.

De pijn kan tijdens een aanval zo hevig zijn dat je er rusteloos en opgewonden van wordt en niet kan gaan liggen. Sommige mensen raken zelfs zo gefrustreerd door de pijn dat ze met hun hoofd tegen de muur bonken. Aanvallen vinden vaak ’s nachts plaats en maken je wakker.

Aanvallen vinden plaats in clusters, wat wil zeggen dat een aantal aanvallen plaatsvindt binnen een bepaalde periode om vervolgens te stoppen. Tijdens een cluster vinden alle aanvallen meestal aan dezelfde kant van het hoofd plaats. Elke cluster duurt in de regel ettelijke weken of maanden, waarna er maanden of jaren voorbij kunnen gaan (remissie – geen aanvallen vinden plaats). De frequentie van de clusters verschilt echter enorm van persoon tot persoon. Bijvoorbeeld:

  • Bij een redelijk typisch geval treden er clusteraanvallen op gedurende 6-12 weken eens per jaar, of per twee jaar, rond dezelfde tijd van het jaar.
  • Sommige mensen hebben meer frequente clusters, sommigen minder, dan het typische geval hierboven beschreven.
  • In een klein aantal gevallen vindt er slechts één cluster met hoofdpijnaanvallen plaats in het hele leven.
  • In ongeveer 1o% van de gevallen zitten er geen remissieperiodes tussen de clusters (dit heet chronische clusterhoofdpijn).

Wie krijgt clusterhoofdpijn?

Clusterhoofdpijn is zeldzaam. Ongeveer 1 op de 1000 mensen heeft er last van. Mannen hebben vijf keer meer kans dan vrouwen erdoor te worden getroffen. Het kan iedereen treffen. Het eerste cluster komt in de regel tussen 20-40 jaar voor, maar het kan op elke leeftijd toeslaan. Meestal heb je er boven het 60e jaar geen last meer van.

Hoe wordt clusterhoofdpijn vastgesteld?

De diagnose wordt gebaseerd op de typische symptomen. Er bestaat geen test waarmee de diagnose kan worden bevestigd. Soms worden onderzoeken uitgevoerd als niet geheel duidelijk is wat de precieze oorzaak van de hoofdpijn is.