Diabetes type 1 behandeling en medicatie

Ook wel genoemd: 
Suikerziekte

Wat wordt er beoogd met behandeling?

Als een hoge bloedsuikerwaarde omlaag gebracht wordt tot een normale of bijna normale waarde, worden je klachten minder en voel je je waarschijnlijk weer beter. Maar je loopt nog steeds risico om complicaties te ontwikkelen op de lange termijn als je bloedsuikerwaarde te hoog blijft – zelfs als je geen klachten hebt op de korte termijn. Daarom zijn de belangrijkste doelen bij behandeling:

 • Om je bloedsuikerwaarde zo normaal mogelijk te houden.
 • Om de andere risicofactoren te verminderen die de kans op complicaties verhogen. Meer in het bijzonder: je bloeddruk verlagen als die hoog is, en je bloedlipiden (vetten als cholesterol) laag te houden. 
 • Om complicaties zo vroeg mogelijk te ontdekken. Behandeling kan het verslechteren van sommige complicaties voorkomen of vertragen.

Doel 1 – je bloedsuikerwaarde zo normaal mogelijk houden

Insuline
Om in leven en gezond te blijven heb je voor de rest van je leven insuline-injecties nodig. Insuline wordt niet opgenomen in de darm dus moet het geïnjecteerd worden in plaats van tabletten. De meeste mensen hebben 2-4 injecties per dag nodig.

Je dokter of diabetesverpleegkundige kan je veel advies en instructies geven over hoe en wanneer je insuline moet nemen. Er zijn verschillende soorten insuline. Het type dat je krijgt voorgeschreven wordt aangepast aan je (insuline-)behoefte.

Wat is een gewenste bloedsuikerwaarde?
Als je je bloedsuikers controleert, moet je proberen de waarde tussen de 4 en 7 mmol/l te hebben voor het eten en onder de 10 mmol/l vanaf twee uur na een maatlijd.

Met een bloedtest kan de HbA1c worden bepaald. Deze test meet een deel van de rode bloedcellen. Glucose wordt in het bloed vervoerd door (een deel van de) rode bloedcellen. Dit deel kan gemeten worden en dat geeft een goede indicatie van je gemiddelde bloedsuikers over de voorgaande 2-3 maanden. Een HbA1c waarde van 53 mmol/mol (of 7%) of minder is gewenst.

Doel 2 – om andere risicofactoren te verminderen

Het is minder waarschijnlijk dat je complicaties van diabetes ontwikkelt als je andere risicofactoren vermindert. Deze worden hieronder kort genoemd, maar worden vollediger besproken in hart- en vaataandoeningen voorkomen.

Hou je bloeddruk laag
Controleer je bloeddruk regelmatig. Dit kun je bijhouden met de bloeddrukmeter bij onze meetwaarden. De combinatie van een hoge bloeddruk en diabetes is een hoge risicofactor. Zelfs een licht verhoogde bloeddruk moet behandeld worden als je diabetes hebt. Medicatie, soms met twee of drie verschillende medicijnen, kan nodig zijn om je bloeddruk laag te houden. Zie artikel ‘Diabetes en een hoge bloeddruk’.
Hou je cholesterol laag
Soms krijg je medicijnen geadviseerd om je cholesterolwaarde te verlagen, en ook dagelijks een aspirine nemen. Deze helpen het risico op complicaties - zoals een hartziekte, perifere vasculaire aandoeningen of een beroerte – te beperken. De cholesterol metingen kan je bijhouden in je Totaal cholesterol meting.

Doel 3 – zo snel mogelijk ontdekken en behandelen van complicaties

Veel huisartsenpraktijken zijn gespecialiseerd in diabetes en anders zijn er gespecialiseerde afdelingen in een ziekenhuis of zelfs speciale diabetesklinieken. Specialisten als artsen, verpleegkundigen, diëtisten, podologen, oogartsen en andere gezondheidswerkers spelen allemaal een rol in het geven van advies en het controleren van de vooruitgang. Activiteiten kunnen zijn:

 • het controleren van de bloedsuikerwaarde, HbA1c, cholesterol en bloeddruk
 • advies over dieet en leefstijl
 • controleren op vroege signalen van complicaties, bijvoorbeeld:

  • oogcontroles – om netvliesproblemen te voorkómen (een mogelijke complicatie van diabetes) of tot stilstand te brengen. Glaucoom komt ook vaker voor bij mensen met diabetes, en kan meestal behandeld worden.

  • urinecontroles – meten van het eiwitgehalte in de urine wat op vroege nierproblemen kan wijzen.

  • voetcontroles.

  • andere bloedtests

Het is belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden omdat sommige complicaties, vooral als ze vroeg ontdekt worden, behandeld kunnen worden of voorkomen kan worden dat ze verslechteren.

Zorgplan

Om goede zorg te kunnen bieden is de zorgstandaard diabetes ontwikkeld. Deze zorgstandaard beschrijft wat nodig is om een goede behandeling te kunnen bieden. Leg de afspraken die je maakt met je eigen zorgverleners vast in het diabetes zorgplan.

Griepprik

Je komt jaarlijks in aanmerking voor de griepprik. Griep en andere (luchtweg-) infecties kunnen extra vervelend zijn als je diabetes hebt.