Disfunctioneren van de buis van Eustachius

Wat is de buis van Eustachius en wat is de functie?

De buis van Eustachius is een smalle buis die het middenoor verbindt met de achterkant van de neus (keelholte  of pharynx). Bij volwassenen is hij zo’n 3 tot 4 centimeter lang. De ruimte van het middenoor, achter het trommelvlies, is normaal gesproken gevuld met lucht. Die lucht wordt voortdurend opgenomen door de cellen die zich bevinden in de wanden van het middenoor. Het is daarom nodig dat het middenoor van tijd tot tijd aanvoer van verse lucht krijgt.

De buis van Eustachius is normaal gesproken dicht, maar opent zich als we slikken, gapen of kauwen. Hierdoor kan lucht in het middenoor komen en kan eventueel aanwezige vloeistof uit het oor stromen. De druk van de lucht blijft daardoor aan beide zijden van het trommelvlies gelijk. Die constante druk en een schoon middenoor (zonder vloeistof) zorgen ervoor dat het trommelvlies op de beste manier kan werken, waardoor we ook het beste horen.

Hoe kunnen we horen?

Geluidsgolven raken het trommelvlies, dat daardoor gaat trillen. Die trillingen worden doorgegeven aan de gehoorbeentjes in het middenoor (malleus – of hamer, incus – of aambeeld en stapes – of stijgbeugel). Deze beentjes transporteren het geluid verder naar het slakkenhuis in het binnenoor. Geluidssignalen worden vanuit het slakkenhuis via de gehoorzenuw doorgegeven aan de hersenen.

Wanneer spreken we van een dysfunctionerende buis van Eustachius?

Bij een disfunctionerende buis van Eustachius is de buis verstopt, of gaat hij niet goed open. Daardoor kan er geen (verse) lucht in het middenoor komen. De luchtdruk op de buitenzijde van het trommelvlies wordt hierdoor groter dan in het middenoor. Het gevolg is dat het trommelvlies naar binnen wordt gedrukt. Er komt spanning op het trommelvlies te staan, waardoor het niet goed trilt als het wordt geraakt door geluidsgolven, met gehoorsvermindering tot gevolg.

Wat zijn de verschijnselen bij een dysfunctionerende buis van Eustachius?

Als de buis van Eustachius dysfunctioneert, merk je dat vooral doordat je minder goed hoort met één of beide oren. Het geluid is dof, alsof het gesmoord wordt. Ook kan oorpijn ontstaan, omdat het trommelvlies opgerekt is. Verder kan het aanvoelen alsof je oor ‘vol zit’, een fluittoon in je oor geven en/of duizeligheid.

De verschijnselen duren soms maar een paar uur, maar kunnen ook verscheidene dagen aanhouden. Dat ligt aan de oorzaak. Meestal is dat een verkoudheid. De gevolgen zijn dan ongeveer een week merkbaar. Als de verschijnselen afnemen, dan zul je plotseling, met een ‘plop’ weer helder gaan horen. Soms wisselt het goed en slecht horen even af, voordat het weer helemaal normaal wordt.

Problemen met de buis van Eustachius tijdens een vliegreis

Het kan gebeuren dat je oorpijn krijgt als je in een vliegtuig zit dat gaat landen. Dat wordt veroorzaakt door het verschil in luchtdruk dat ontstaat aan beide zijden van het trommelvlies als een vliegtuig landt. Hoe dichter het vliegtuig bij de grond komt, hoe hoger de druk wordt. Het trommelvlies wordt daardoor naar binnen gedrukt en dat kan pijnlijk zijn. Bij de meeste mensen gaat dit over als ze een keer slikken, of als ze ergens op kauwen of zuigen. Daardoor komt er lucht via de buis van Eustachius in het middenoor en wordt de druk opgeheven. Sommige vliegtuigmaatschappijen bieden om die reden soms een snoepje aan.

Ben je stevig verkouden, of is de buis van Eustachius om een andere reden verstopt, dan zal de pijn die ontstaat bij het landen van een vliegtuig niet zo snel overgaan.