Hart- en vaataandoeningen voorkómen

Ook wel genoemd: 
Cardiovasculaire aandoeningen

Wat zijn cardiovasculaire aandoeningen?

Cardiovasculaire aandoeningen zijn aandoeningen van het hart (de hartspier) of bloedvaten (vasculatie). Hart- en vaatziekten dus (HVZ). In de praktijk bedoelen artsen er in de regel aandoeningen mee die door atheromen worden veroorzaakt.

In de rest van deze artikel bespreken we kort de aderverkalking, de aandoeningen die atheroomplaques kunnen veroorzaken en de manier waarop je de vorming van atheromen en daarmee de kans op cardiovasculaire aandoeningen kunt reduceren.

Wat is atherosclerose( aderverkalking)?

Atheromen zijn als kleine vetpropjes die zich aan de binnenkant van bloedvaten vormen. Vormen deze plaques zich dan spreken we ook wel van atherosclerose (verharding/verkalking van bloedvaten), arteriosclerose (verkalking van aanvoerende bloedvaten – arteriën) of aderverkalking. Atheromen vormen afwijkende plekken aan de binnenzijde van de vaatwand, ze worden ook wel plaques genoemd.

Welke cardiovasculaire aandoeningen worden door aderverkalking veroorzaakt?

Hartaandoeningen
Deze term wordt gebruikt voor aandoeningen die worden veroorzaakt door een vernauwing van één of meer van de hartslagaders als gevolg van aderverkalking. De problemen die dit kan veroorzaken zijn o.a. angina pectoris, hartaanval en/of hartfalen.

Cerebrovasculaire aandoeningen – beroerte en TIA
Cerebrovasculaire aandoeningen wil zeggen aandoeningen aan de bloedvaten in de hersenen, we bedoelen hiermee vooral een beroerte of een TIA (transient ischaemic attack). Bij een beroerte raakt een deel van de hersenen acuut beschadigd. In de meeste gevallen is de oorzaak een verstopt bloedvat in de hersenen. Meestal vormt de bloedprop die de verstopping veroorzaakt zich bovenop een atheroomplaque.
Een TIA is een aandoening die wordt veroorzaakt door een tijdelijk gebrek aan bloedtoevoer in een deel van de hersenen. De verschijnselen van een TIA moeten binnen 24 uur (vrijwel volledig) verdwenen zijn.

Perifere vaataandoeningen
Perifere vaataandoeningen ontstaan door vaatvernauwing als gevolg van aderverkalking in vaten elders in het lichaam (dus niet de vaten van hart en de hersenen, die we de ‘centrale’ vaten noemen).

Als je aderverkalking in je bloedvaten kunt tegengaan, dan loop je minder kans op één van de bovenvermelde aandoeningen. Als je al één van deze aandoeningen hebt, dan kan je ervoor zorgen dat het niet erger wordt als je een verdere aderverkalking kunt afremmen of voorkómen.