Hart- en vaataandoeningen voorkómen behandeling

Ook wel genoemd: 
Cardiovasculaire aandoeningen

Medicamenteuze behandeling.

De keuze daarin hangt af van het feit of je al een verhoogd cardiovasculair risico hebt of (nog) niet.
Bij verhoogd risico (zoals een al bestaande hart- en vaataandoening of diabetes) wordt meestal behandeling ingezet met:

  • Acetylsalicylzuur (aspirine), 80 mg/dag
  • Medicijnen tegen hoge bloeddruk, zoals plaspillen, bètablokkers, ACE-remmers etc.
  • Een cholesterolremmer
  • In geval van diabetes ook medicijnen om de bloedsuikers te verlagen

Heb je geen hart- en vaatziekten of diabetes maar komt uit de risicoschatting wel een absoluut 10=jaar risico van 10% of meer dan wordt ook behandeling ingezet, zeker als ook andere risicofactoren als bv. familieanamnese, overgewicht, weinig lichaamsbewegingen etc. aanwezig zijn. Gedacht moet dan worden aan behandeling met:
Medicijnen tegen hoge bloeddruk

Cholesterolremmer
Heb je een laag of matig risico op de ontwikkeling van hart- en vaataandoeningen (absoluut 10-jaar risico minder dan 5-10% dan verdient het wel aanbeveling om je leefstijlfactoren onder de loep te nemen en zo mogelijk daar wat aan bij te stellen.