Hart- en vaataandoeningen voorkómen risicoschatting

Ook wel genoemd: 
Cardiovasculaire aandoeningen

Een cardiovasculaire risicoschatting maken.

De meeste behandelaars kunnen het cardiovasculaire risico ‘berekenen’, dat betekent een risicoschatting maken. Daartoe wordt er gekeken naar alle risicofactoren, zoals leeftijd, geslacht, roken, bloeddruk, cholesterolspiegel, etc. De risicoschatting geeft een schatting van de hoogte van het absolute risico van overlijden door een cardiovasculaire aandoening met behulp van een risicofunctie binnen een bepaalde periode voor één patiënt aan de hand van de diverse risicofactoren. De score geeft een redelijk goede indicatie van jouw kans op cardiovasculaire aandoeningen in de komende 10 jaar.

Het is verstandig een risicoschatting te laten maken voor:

 • Patiënten die een cardiovasculaire aandoening hebben doorgemaakt, of patiënten die bekend zijn met diabetes type 2
 • Patiënten bekend met een bovendruk van de bloeddruk van 140 mm Hg (kwik) of meer
 • Patiënten bekend met een totaal cholesterol gehalte (TC) van 6.5 mmol/liter bloed of meer
 • Mannen van 50 jaar en ouder die roken, of vrouwen van 55 jaar en ouder die roken.
  • Volwassenen van elke leeftijd die:
  • Een familiegeschiedenis hebben van cardiovasculaire aandoeningen. Dat wil zeggen dat een vader of broer een hartaanval heeft gehad voor het 55ste levensjaar, of een moeder of zuster voor het 65ste levensjaar.
  • Een eerstegraads familielid hebben (ouder, broer, zuster, kind) met een ernstige erfelijke vetstofwisselingsafwijking, bijvoorbeeld familiaire hypercholesterolemie of familiaire hyperlipidemie.

Heb je al een cardiovasculaire aandoening of diabetes dan val je sowieso al in de risicogroep. 

Wat houdt de risicoschatting in?

Een arts, verpleegkundige of praktijkondersteuner:

 • Doet een bloedonderzoek om te zien wat je bloedsuiker- en cholesterolgehalte is.
 • Meet je bloeddruk en gewicht.
 • Vraagt je of je rookt, hoe je voedingspatroon is, wat je doet aan beweging etc.
 • Vraagt of er een familiegeschiedenis is van cardiovasculaire aandoeningen, en op welke leeftijd die aandoeningen voor het eerst voorkwamen. 

Een schatting wordt gemaakt op basis van deze factoren plus je leeftijd en geslacht en andere factoren als bv etnische afkomst.

De risicoschatting zegt niks over het feit of je daadwerkelijk een cardiovasculaire aandoening krijgt, het heeft geen voorspellende waarde, maar vormt wel een kansberekening, een inschatting van de kans die je hebt een dergelijke aandoening te ontwikkelen binnen 10 jaar (absolute 10-jaar risico).

Wie moet er worden behandeld om de kans op cardiovasculaire aandoeningen te verminderen?

Alle patiënten met hart- en vaataandoeningen, diabetes type 2 of een absoluut 10-jaar risico van 5% of meer krijgen leefstijladviezen en er wordt eventueel behandeling ingezet.

Welke behandelingen en adviezen zijn er om het risico te verminderen?

 • Roken stoppen
 • Zorg voor voldoende beweging, bij voorkeur minstens 5 dagen per week minimaal 30 minuten stevig wandelen, fietsen, tuinieren etc.
 • Zorg voor goede voeding, volgens de Richtlijnen goede voeding (zie boven)
 • Beperk het gebruik van alcohol (zie boven)
 • Zorg voor een optimaal gewicht: BMI minder dan 25 en buikomvang bij vrouwen liefst minder dan 80 cm en bij mannen minder dan 94 cm.
 • Eventueel kun je een verwijzing vragen naar gespecialiseerde zorgverleners voor begeleiding en ondersteuning.