Kanker behandeling en medicatie

Wat zijn de mogelijke behandelingen bij kanker?

Behandeling kan sterk uiteenlopen. Dat is afhankelijk van de soort kanker, maar ook van hoe ver hij al is ontwikkeld en of er uitzaaiingen zijn. Het artikel ‘Stagering en gradering van kanker’  behandelt de manier waarop kanker wordt ingedeeld, rekening houdend met de soort (ernst) en hoe ver hij al is uitgezaaid door het lichaam (verspreiding).
In het kort, zijn de drie meest voorkomende manieren om kanker te behandelen:

 • Opereren. Mogelijk kan de kwaadaardige tumor middels een operatie verwijderd worden.
 • Chemotherapie. Met cytostatica (chemische medicijnen) wordt geprobeerd de kankercellen te vernietigen en/of de uitzaaiing te stoppen. Hiervoor kunnen diverse medicijnen gebruikt worden. Het zal aan de soort kanker liggen, voor welk medicijn (of combinatie van medicijnen) gekozen wordt.
 • Bestralen. Een behandeling waarbij een hele grote hoeveelheid radioactieve straling wordt gericht op het gebied met de kankercellen. Daardoor worden die cellen vernietigd, of stopt de uitzaaiing van cellen.

Naast deze al jaren bestaande methoden, zijn de laatste jaren steeds meer andere behandelmethoden ontwikkeld:
Beenmergtransplantatie. Heel sterke chemotherapie kan ervoor zorgen dat de cellen in het beenmerg worden beschadigd, waardoor problemen met het bloed ontstaan. Krijg je, na zo’n chemotherapie ‘gezond beenmerg’ toegediend, dan worden die problemen opgelost.

 • Hormoontherapie. Hierbij worden medicijnen toegediend die de werking van bepaalde hormonen tegenhouden. Dat zal vooral gebeuren bij kankersoorten die ‘hormoon-sensitief’ (= hormoongevoelig) zijn, zoals borstkanker, prostaatkanker en baarmoederhalskanker.
 • Immunotherapie. Met bepaalde handelingen kan het immuunsysteem geholpen worden om de kanker te bestrijden. Vaak worden via een injectie ‘antilichamen’ in het lichaam gebracht, met het doel dat die bepaalde kankercellen aanvallen en vernietigen. Er wordt meer en meer gewerkt aan het maken van ‘vaccins’ die ervoor zorgen dat je immuunsysteem automatisch antilichamen gaat aanmaken tegen kanker, op het moment dat dat nodig is.
 • Gentherapie. Er wordt door onderzoekers gezocht naar manieren waarop abnormale genen in cellen kunnen worden tegengehouden, gerepareerd of vervangen, zodat de cellen niet uitgroeien tot kankercellen.
 • Met speciale technieken wordt soms de bloedtoevoer naar een tumor gestopt, waardoor deze ‘afsterft’.

Wat is het doel van behandeling?

De doelstellingen kunnen enorm verschillen. Het zal vooral afhankelijk zijn van het soort kanker, de grootte, de mate van uitzaaiing, enzovoorts. Bijvoorbeeld:

 • Behandeling is er in de meeste gevallen op gericht om de patiënt te genezen van kanker. Tegenwoordig kunnen, dank zij de moderne medicijnen en technieken, veel soorten kanker worden genezen. Dat geldt vooral als ze heel vroeg worden ontdekt.
 • Dokters zullen overigens niet snel van ‘genezen’ spreken. Ze hebben het eerder over ‘remissie’. Daarmee bedoelen ze dat ze er naar streven om de tumor volledig weg te hebben aan het eind van de behandeling.
 • Daarna zou je jezelf als ‘genezen’ kunnen beschouwen. De kans dat er weer een tumor ontstaat is echter altijd aanwezig. Vandaar dat dokter liever niet definitief het woord ‘genezen’ gebruiken.
 • De bedoeling van een behandeling kan ook zijn, om de kanker onder controle te krijgen. Is genezen normaal gesproken niet mogelijk, dan kan er met een goede behandeling heel veel aan worden gedaan om het groeien en het verspreiden van de kankercellen te vertragen. Daardoor worden de verschijnselen vaak langere tijd tegengehouden.
 • Mogelijk kunnen door behandeling alleen maar de verschijnselen, zoals pijn, worden bestreden. Ook al is genezing niet mogelijk, dan kan bestraling, een operatie, of een andere behandeling er toch voor zorgen dat je – ondanks de kanker – redelijk kunt leven.
 • In ernstige, ongeneeslijke gevallen van kanker zullen behandelingen, zoals aangepaste voeding en pijnbestrijding het meest worden toegepast.