Maaghernia symptomen en complicaties

Ook wel genoemd: 
Hernia diafragmatica

Wat zijn de symptomen van een maaghernia?

Vaak geen
Veel mensen met een maaghernia hebben geen symptomen.

Refluxsymptomen
De hernia zelf veroorzaakt geen symptomen. Maar als je een maaghernia hebt, kunnen de factoren die normaal voorkomen dat maagzuur terugstroomt in de slokdarm minder goed werken. Het dikke spiergebied bij de overgang van slokdarm in de maag, de sfincter, kan niet naar behoren werken, en de normale druk van het middenrif op de slokdarm gaat verloren. Daardoor ben je gevoeliger voor terugloop van maagzuur (reflux) in je slokdarm. Het zuur wat teruggestroomd is veroorzaakt een ontsteking van het onderste deel van de slokdarm wat een of meer van de volgende symptomen kan veroorzaken:

 • Zuurbranden is het belangrijkste symptoom. Dit is een branderig gevoel wat omhoogkomt van de bovenbuik, achter je borstbeen soms tot aan de hals.
 • Andere veel voorkomende symptomen zijn: pijn in de bovenbuik en borst, misselijkheid, een zurige smaak in de mond, boeren, en een brandende pijn wanneer je warme dranken doorslikt. Net als zuurbranden neigen deze symptomen te komen en te gaan, en zijn ze na een maaltijd vaak erger.
  Ook minder voorkomende klachten kunnen ontstaan. Is dit het geval dan kan dit het stellen van de diagnose bemoeilijken, omdat deze klachten ook op andere aandoeningen kunnen wijzen. Bijvoorbeeld:
  • een aanhoudende hoest, vooral ’s nachts, kan zich voordoen. Dit is het gevolg van teruglopend zuur dat de luchtpijp irriteert. Astma-achtige klachten of hoesten en kortademigheid kan soms het gevolg zijn van zuur reflux.
  • andere mond en keelklachten ontstaan soms zoals speekselvloed, slechte adem, zere keel, schorheid, of een gevoel van een ‘knobbel’ in de keel.
  • ernstige pijn op de borst ontwikkelt zich soms (en kan verward worden met een hartaanval)

Noot: de meeste mensen met reflux hebben geen maaghernia. Andersom hebben veel mensen met een maaghernia geen symptomen van reflux. (Als je een maaghernia hebt betekent het niet noodzakelijkerwijs dat de sfincter tussen de slokdarm en maag niet goed werkt. Het is eerder zo dat als je een maaghernia hebt je gevoeliger bent voor een slecht functionerende sfincter en ook vatbaarder bent voor het ontwikkelen van refluxklachten).

Mensen met een maaghernia die refluxklachten krijgen hebben daar wel gemiddeld meer last van. Dat komt waarschijnlijk omdat bij een maaghernia het zuur dat in de slokdarm terugloopt langer in contact is met het slokdarmslijmvlies dan bij mensen die geen middenrifbreuk (hiatus hernia) hebben. 

Wat zijn de mogelijke complicaties van een maaghernia?

Mogelijke complicaties kunnen ontstaan als je langdurig reflux van zuur in de slokdarm hebt. Complicaties kunnen dan zijn:

 • Vernauwing van de slokdarm. Als je een ernstige en langdurige ontsteking hebt kan het littekens en vernauwing van de onderste slokdarm veroorzaken. Dit is ongebruikelijk.
 • Barrett's slokdarm. Bij deze aandoening veranderen de cellen aan de binnenkant van het onderste deel van de slokdarm. De veranderde cellen zijn gevoeliger dan normale cellen om zich kwaadaardig te ontwikkelen. (Ongeveer 1-2% van de mensen met een Barrett slokdarm ontwikkelt slokdarmkanker).
 • Kanker. Je risico op het ontwikkelen van kanker van de slokdarm is licht verhoogd vergeleken met het normale risico als je langere tijd reflux van maaginhoud hebt. Heb je reflux en een maaghernia dan is je risico op kanker nog iets hoger. Dit komt doordat reflux problemen gemiddeld ernstiger neigen te zijn bij mensen met een middenrifbreuk (hiatus hernia) vergeleken met diegenen zonder een maaghernia.

Belangrijk: het moet gezegd worden dat de meeste mensen met reflux of maaghernia geen van deze complicaties ontwikkelen. Ze komen niet veel voor. Overleg wel met je arts als je pijn of moeite hebt met slikken (eten dat ‘vastplakt’) wat het eerste symptoom kan zijn van een complicatie.