Mexicaanse griep

Ook wel genoemd: 
H1N1 Nieuwe Influenza

Wat is H1N1 Nieuwe Influenza?

Kortweg spreken we wel van Nieuwe Influenza. H1N1 is het type virus waarvan sprake is. Het virus kwam aanvankelijk alleen bij dieren voor, maar kan overgedragen worden van dier op mens. En ook van mens op mens. Vóór de lente van 2009 werd het virus zelden van mensen op mensen overgedragen. De eerste gevallen zijn gemeld in Mexico en de Verenigde Staten. Al heel snel heeft het virus om zich heen gegrepen, aanvankelijk in Noord- en Zuid-Amerika. Maar inmiddels komt het virus over de hele wereld voor.

De Wereld Gezondheid Organisatie (World Health Organisation, WHO) heeft inmiddels geconstateerd dat sprake is van een pandemie. We noemen een infectie een pandemie wanneer een nieuwe vlaag van het griepvirus zich makkelijk verspreidt onder mensen. Grieppandemieën moeten serieus genomen omdat ze zo snel kunnen verspreiden naar elk land in de wereld.

Wat zijn de symptomen van Nieuwe Influenza?

De symptomen zijn gelijk aan de symptomen van ‘gewone’ seizoensgriep. Symptomen zijn een zere keel, hoofdpijn, loopneus, hoest en lichaamspijnen (spierpijnen). Deze symptomen worden geassocieerd met koorts (hoge temperatuur). Sommige mensen hebben ook last van overgeven en diarree. Deze symptomen duren meestal een paar dagen en gaan dan helemaal weg, hoewel bij een infectie met het H1N1-virus de klachten wel iets langer lijken te duren dan bij de ‘gewone’ griep. Opvallend aan Nieuwe Influenze is dat het virus – vaker dan een seizoensgriep – zich kan nestelen in de longen met een longontsteking tot gevolg. Ook de darmen worden naar verhouding vaker getroffen door het virus dan bij andere griepvormen. Mensen die geboren zijn vóór 1957 lijken in mindere mate getroffen te worden. En naarmate de griep epidemische vormen aanneemt lijken met name ook meer jonge mensen (tot 20 jaar) getroffen te worden. 

Wat zijn de mogelijke complicaties van Nieuwe Influenza?

De eerste ervaring met dit virus leert dat de meeste mensen volledig herstellen. Maar complicaties kunnen ontstaan en ze kunnen ernstig en levensbedreigend zijn. De meest ernstige complicatie is pneumonie (longontsteking) die zich kan ontwikkelen en fataal kan zijn. Dit is vrijwel alleen het geval bij mensen die al een andere (ernstige) onderliggende aandoening hebben, waardoor hun weerstand lager is dan normaal.

Wie loopt risico op Nieuwe Influenza?

De eerste maanden van de ‘opkomst’ van de griep was het risico op Nieuwe Influenza het hoogst als je in Noord- of Zuid-Amerika was geweest. In Nederland is nu een officiële epidemie afgekondigd, wat betekent dat je nu in je directe omgeving ook risico loopt om met het virus besmet te raken.

Noot: je loopt het risico op Nieuwe Influenza niet door varkensvlees te eten. Het virus wordt niet doorgegeven via eten.

Hoe kan Nieuwe Influenza voorkomen worden?

Mensen met symptomen van koorts en luchtwegklachten en ‘griep’-verschijnselen moeten thuis blijven tot ze zich beter voelen. Algemene hygiëne is belangrijk om de verspreiding van Nieuwe Influenza (en andere ziekten) te voorkomen. dit zijn:

  • De neus en mond bedekken wanneer je hoest of niest en het gebruiken van een tissue indien mogelijk.
  • Deze tissue direct na gebruik weg gooien.
  • Je handen frequent wassen met zeep en water.
  • Het frequent schoonmaken van harde oppervlakten (zoals deurknoppen, en werkoppervlakkenmet desinfecterende vloeistof of zeep).
  • Kinderen instrueren om dit ook te doen.

Er wordt gedacht dat een griepvaccin bescherming tegen Nieuwe Influenza kan bieden. De vaccins zijn inmiddels geproduceerd en worden direct na de vaccinatie voor de seizoensgriep aangeboden. Tot nu toe wordt er nog van uit gegaan dat je de beste bescherming hebt als je het vaccin twee keer kort na elkaar toegediend krijgt. Maar onderzoekers zijn het daar niet geheel over eens. In Nederland wordt vooralsnog de vaccinatie per persoon 2x aangeboden. 

Wat is de behandeling van Nieuwe Influenza?

Behandeling van Nieuwe Influenza kan thuis plaats hebben, of als je heel ziek bent, in het ziekenhuis. Dit vermindert het risico dat het virus wordt doorgegeven aan andere mensen.

Antivirale medicijnen (zoals Tamiflu) zijn effectief gebleken bij Nieuwe Influenza. Ze doden het virus niet maar remmen de vermenigvuldiging van het virus. Ze genezen de griep niet wanneer die er eenmaal is, maar minderen de ernst, de duur en ze kunnen het risico op complicaties verminderen. Meestal wordt de behandeling vijf dagen gegeven.

Zoals ook bij andere griepachtige aandoeningen, zullen Paracetamol of Ibuprofen je koorts helpen minderen, en de spierpijn doen afnemen.

Hoe wordt Nieuwe Influenza gediagnostiseerd?

Als je denkt dat je het risico loopt op het ontwikkelen van Nieuwe Influenza moet je medisch advies zoeken. Je kunt het beste bellen met je huisarts en die zal je verder instrueren wat je moet of kunt doen. Je kunt getest worden of inderdaad sprake is van het H1N1-virus. 

Als blijkt dat sprake is van Nieuwe Influenza dan kan je een antiviraal medicijn (Tamiflu) krijgen om mee te beginnen. Ben je gestart met Tamiflu vóórdat de uitslag van de virustest bekend was en het resultaat is normaal dan kan de behandeling gestopt worden. Als de resultaten positief zijn (je hebt Nieuwe Influenza) dan moet je doorgaan met de behandeling zoals voorgeschreven door je dokter. Tenzij je heel ziek wordt waardoor opname in een ziekenhuis nodig is, wordt je thuis behandeld. Dit zal het risico dat het virus op andere mensen wordt overgedragen verminderen.

Is het dragen van een mondkapje effectief om je te beschermen tegen Nieuwe Influenza?
Er is geen bewijs dat het dragen van mondkapjes enige bescherming tegen Nieuwe Influenza biedt of tegen andere griepvarianten. Daarom is geen uitdrukkelijk advies gegeven om een mondkapje te dragen.

Enkele feiten over mondkapjes:

  • Het dragen van een mondkapje kan je een vals gevoel van zekerheid geven dat je beschermd bent tegen Nieuwe Influenza. Je kunt het gebruiken, maar vergeet vooral niet om je te houden aan de basale hygiënemaatregelen: handen wassen met zeep en water of met desinfecterende vloeistof – met name na aanraking van mensen of voorwerpen die door vele mensen worden aangeraakt.
  • Als mondkapjes gedragen worden, dan moet je ze regelmatig verwisselen en weggooien. Je moet je handen wassen na het verwijderen van het kapje.
  • Wanneer mondkapjes gedragen worden, zelfs voor een korte periode, wordt het mondkapje vochtig door je adem, hierdoor wordt het kapje minder effectief.
  • Het wordt aangeraden dat mondkapjes gebruikt worden door gezondheidsprofessionals die mensen met vermoede of bevestigde Nieuwe Influenza behandelen of verzorgen. Deze mondkapjes hebben eigenlijk een speciaal filter nodig, maar meestal wordt met in acht neming van goede hygiënische maatregelen een ‘gewoon’ mondkapje gebruikt.

Moet ik Tamiflu inslaan?

Op grote schaal Tamiflu (of vergelijkbare antivirale middelen) inslaan wordt afgeraden. Het heeft geen zin Tamiflu op voorhand als preventie te gebruiken – dat werk namelijk maar maximaal 6 weken als zodanig. Daarna ben je net zo vatbaar voor Nieuwe Influenza als ieder ander die geen Tamiflu uit voorzorg heeft ingenomen. Tamiflu wordt gegeven aan mensen die de griep hebben of daar in sterke mate van worden verdacht. Er is voldoende Tamiflu op voorraad mocht dat nodig zijn. Het gebruiken van Tamiflu wanneer dit niet noodzakelijk is kan er voor zorgen dat het virus resistent wordt tegen dit medicijn. Dit kan betekenen dat Tamiflu op den duur dan niet meer werkt bij mensen met bewezen Nieuwe Influenza – ook daarom wordt het ‘zomaar’ gebruiken van Tamiflu niet geadviseerd.