Pontiac koorts

Wat is de Pontiac koorts?

Door besmetting met de legionellabacterie kunnen twee soorten ziekten ontstaan:

  • De veteranenziekte. Deze veroorzaakt longontsteking. Het is meestal een ernstige ziekte en in sommige gevallen dodelijk.
  • Pontiac koorts. Bij deze aandoening veroorzaakt de bacterie een griepachtige ziekte. Het is meestal niet ernstig.

Wat zijn de symptomen en behandeling van Pontiac koorts?

Tot de symptomen behoren: koorts, rillen, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en een droge hoest. De infectie treft echter niet de longen. In de meeste gevallen is behandeling anders dan met Paracetamol of Ibuprofen om de koorts en spierpijn te temperen niet nodig.

Het is niet duidelijk waarom sommige mensen de veteranenziekte krijgen en anderen de mildere Pontiac koorts wanneer ze besmet raken met de Legionellabacterie. Men vermoedt ook dat een bepaalde groep mensen na besmetting helemaal niet ziek wordt (een ‘subklinische infectie’).