Zenuwpijn na gordelroos

Ook wel genoemd: 
Postherpetische neuralgia

Wat is postherpetische neuralgie?

Postherpetische neuralgie (PHN) is een zenuwpijn (neuralgie) die achterblijft nadat een infectie door gordelroos is genezen. Als de pijn weggaat en op een later tijdstip terugkeert, dan heet dit ook PHN.

Gordelroos is een infectie van een zenuw die een huiduitslag veroorzaakt. Het wordt veroorzaakt door het varicella-zoster virus. Ongeveer 20% van de mensen krijgt op enig moment in het leven gordelroos. Het kan op elke leeftijd voorkomen, maar komt het meest voor bij mensen ouder dan 50. De meeste mensen met gordelroos hebben pijn, maar meestal verdwijnt die pijn snel nadat de uitslag is verdwenen. PHN is pijn die blijft aanhouden. (Zie onze folder over ‘Herpes zoster’ voor meer informatie).

Hoe vaak komt postherpetische neuralgie voor?

Het komt weinig voor bij mensen onder de 50, en als het dat wel doet verloopt het in de regel licht. PHN komt meer voor, en veroorzaakt meer pijn, bij mensen boven de 60 jaar. Ongeveer 25% van de mensen van boven de 60 met gordelroos krijgen PHN die langer dan 30 dagen duurt. Hoe ouder je bent, des te groter de kans dat het voorkomt. Een snelle behandeling van gordelroos kan de kans op PHN echter doen afnemen.

Kunnen gordelroos en postherpetische neuralgie worden voorkomen?

Gordelroos kan alleen worden voorkomen als je nooit de waterpokken hebt gehad of als je een goede immuniteit hebt tegen het waterpokkenvirus (dat wil zeggen tegen het varicella-zoster virus). De meeste mensen krijgen de waterpokken als kind. Er bestaat een vaccin, maar dat wordt in Nederland niet standaard gegeven. In de Verenigde Staten is dit wel zo en daar heeft vaccinatie geleid tot een daling van het aantal gevallen van waterpokken. De tijd moet ons leren of dit in de toekomst het aantal gevallen van gordelroos ook zal verminderen.

In 2005 werd het vaccin in een onderzoek aan mensen boven de 60 jaar gegeven. De gedachte was dat, hoewel deze mensen als kind de waterpokken hebben gehad, het vaccin de weerstand tegen het varicella-zoster virus zou versterken, waardoor de kans op gordelroos zou worden verminderd. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Het onderzoek laat zien dat mensen die op oudere leeftijd worden ingeënt minder kans lopen op gordelroos en postherpetische neuralgie vergeleken met mensen die niet worden ingeënt.