Behandeling Ziekte van Raynaud

Ook wel genoemd: 
Raynaudfenomeen

Voorkomen van de symptomen van Raynaud

Warm blijven is de belangrijkste behandeling. De symptomen komen veel minder vaak voor en zijn minder ernstig als je warm blijft (hierboven beschreven). Andere behandelingen zijn alleen nodig in bepaalde gevallen.

Medicijnen 
Een geneesmiddel genaamd Nifedipine kan worden geadviseerd als de klachten ernstig zijn. Het werkt door de kleine bloedvaten te dilateren (verwijden). Sommige mensen nemen Nifedipine dagelijks om klachten te voorkómen. En anderen nemen Nifedipine bijvoorbeeld alleen tijdens de winter, of gewoon tijdens koude periodes. Als je Nifedipine voorgeschreven krijgt, lees de bijsluiter voor een overzicht van mogelijke bijwerkingen en waarschuwingen. Enkele belangrijke punten over Nifedipine zijn:

  • De meeste mensen krijgen er weinig tot geen bijwerkingen van. Van bijwerkingen die kunnen optreden zijn de meest voorkomende: hoofdpijn, blozen, misselijkheid (je ziek voelen) en duizeligheid.
  • Nifedipine dient niet te worden gebruikt door:
    • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. 
    • Mensen met een myocardinfarct, aortastenose, hartfalen, perifeer oedeem, symptomatische lage bloeddruk, en instabiele of acute aanvallen van angina pectoris.
  • Een lagere dosis kan nodig zijn bij ouderen of mensen met een ernstige leverziekte.
  • Drink geen grapefruitsap als je Nifedipine neemt.  Deze twee kunnen negatief op elkaar reageren. 
  • Als je ook een medicijn genaamd Rifampicine neemt, kan dit de werking van Nifedipine remmen. 
  • Laat regelmatig je bloeddruk controleren als je zowel een bètablokker als Nifedipine gebruikt.

Diverse andere geneesmiddelen kunnen worden geprobeerd indien Nifedipine niet werkt of bijwerkingen veroorzaakt.

Stress counseling of ontspanningstechnieken 
Dit kan nuttig zijn als je primaire Raynaud hebt en de symptomen worden veroorzaakt door stress of emotie.

Behandeling van een onderliggende aandoening 
Kan nodig zijn als je secundaire Raynaud hebt.
Zenuwblokkade of andere klinische behandelingen
Kan worden geprobeerd als je ernstige Raynaud hebt die niet verbetert met andere behandelingen.