Ziekte of syndroom van Raynaud diagnose

Ook wel genoemd: 
Raynaudfenomeen

Heb ik onderzoek nodig ter bevestiging van de diagnose?

Niet in de meeste gevallen. Er zijn geen onderzoeken die primaire Raynaud bevestigen. De diagnose primaire Raynaud wordt gemaakt op basis van de typische symptomen (hierboven beschreven) en als er geen afwijkingen zijn gevonden die kunnen wijzen op een secundaire oorzaak.
Kenmerken die kunnen wijzen op secundaire Raynaud omvatten:

 • Aanvang van de symptomen na het 30e jaar.
 • Abrupt begin met een snelle progressie (toename in klachten) en verergering van de symptomen. 
 • Ernstige symptomen die zelfs kunnen bestaan uit een ulcus (open zweer) of gangreen (afsterven) van een deel van een vinger of teen. 
 • Symptomen die alleen een hand of voet treffen, dus de symptomen zijn niet beiderzijds hetzelfde of even ernstig. 
 • Gewrichtspijn of artritis (gewrichtsontsteking). 
 • Huiduitslag. 
 • Droge ogen of mond. 
 • Spierzwakte of pijn. 
 • Slikproblemen. 
 • Kortademigheid. 
 • Aften (mondzweren). 
 • (Eerdere) Werkzaamheden met trillende gereedschappen.

Bloedonderzoek en ander onderzoek kan worden gedaan indien secundaire Raynaud wordt vermoed.  Soms is de onderliggende oorzaak al gediagnosticeerd (bijvoorbeeld reumatoïde artritis) en is de ontwikkeling van Raynaud geen verrassing.