Snelle hartslag

Hoe werkt het hart?

Het hart heeft vier ruimten – twee atria (boezems) en twee ventrikels (kamers). De wanden van deze kamers zijn vooral samengesteld uit speciaal hartspierweefsel. Elke hartslag begint met een kleine elektrische impuls die geproduceerd wordt door de sinoatriale knoop (SA knoop). Deze knoop is zoiets als een kleine timer of pacemaker aan de bovenkant in de rechterboezem. De elektrische impulsen verspreiden door de hartspier en zorgen dat deze samentrekt (knijpt).

De elektrische impuls verspreidt zich eerst door de boezems. Deze trekken samen en pompen bloed in de hartkamers. De impuls wordt dan even opgehouden bij de atrioventriculaire knoop (AV knoop) die reageert als een ‘knooppunt’. Van daar komt de prikkel in de atriocentriculaire bundel (AV bundel) die reageert als een ‘draad’ (geleidingssysteem) dat de impuls naar de hartkamers brengt. Dit zorgt ervoor dat de hartkamers samentrekken om bloed in de slagaders te pompen. (Zie de aparte folder ‘Hoe het hart werkt’ die dit in meer detail uitlegt).

Wat is superventriculaire tachycardie?

Tachycardie betekent een snelle hartslag. Supraventriculair betekent ‘van boven de ventrikel (kamer) komend’. Tijdens een episode van SVT, wordt de hartslag niet gecontroleerd door de SA knoop (de timer van het hart). Een ander deel van het hart overheerst deze timer met snellere impulsen. De bron of ‘trigger’ van de impuls is een SVT die ergens boven (‘supra’) de hartkamers is (dus in boezems of geleidingssysteem van het hart), maar de impuls verspreidt zich dan naar de hartkamers. En het hart trekt dan sneller samen (klopt) dan normaal. Bijvoorbeeld:

  • Een ‘kort circuit’ (soort kortsluiting) in de elektrische wegen van het hart kan ontstaan. De meest gebruikelijke oorzaak van SVT is een afwijkende extra weg van de AV knoop naar de hartkamers. Die kortsluiting kan er voor zorgen dat elektrische impulsen meerdere malen rondom dit gedeelte van het hart lopen.
  • Een klein gebied in een van de boezems kan ‘actiever’ zijn dan gebruikelijk en produceert elektrische impulsen.
  • Een episode van SVT begint meestal plotseling zonder duidelijke reden. Het kan een paar minuten duren, maar ook een paar uur aanhouden. Het stopt dan ook net zo plotseling als het is begonnen. Zelden duurt een episode langer dan een paar uur.

 

De tijd die tussen episoden van SVT zit, kan zeer variëren. In sommige gevallen, ontstaan een paar keer per dag verschillende aanvallen van SVT. Maar bij het andere uiterste, kan een episode een of twee keer per jaar ontstaan. In de meeste gevallen is het ergens er tussen in, en ontstaat een episode (‘paroxisme’) van SVT zo nu en dan.

Noot: de term SVT wordt meestal alleen gebruikt wanneer het hart sneller klopt dan normaal. Een andere aandoening die een snelle, maar onregelmatige hartslag veroorzaakt, en door afwijkende impulsen in de boezems wordt veroorzaakt, wordt atriumfibrilleren genoemd. Dit wordt verder niet behandeld in deze folder. Zie de aparte folder over Atriumfibrilleren.

Wie krijgt supraventriculaire tachycardie?

In de meeste gevallen begint de eerste episode van SVT in de kindertijd of in de vroege volwassenheid. Maar een eerste aanval van SVT kan op elke leeftijd ontstaan. Het is een ongebruikelijke aandoening, het aantal mensen dat er last van heeft is echter onbekend.

 


Gerelateerde artikelen: