Spasticiteit of kinderverlamming

Ook wel genoemd: 
Cerebrale parese

Wat is cerebrale parese?

Het woord ‘cerebraal’ staat voor ‘hersenen’. ‘Parese’ betekent dat het onmogelijk is om een lichaamsdeel geheel of gedeeltelijk te bewegen.

Cerebrale parese is geen op zichzelf staande aandoening. De term wordt veel meer gebruikt als een overkoepelende aanduiding voor een hele reeks situaties die kunnen zorgen voor  bewegingsproblemen. Hoewel het uiterlijke probleem van cerebrale parese is dat de spieren niet (of niet goed) functioneren, ligt de oorzaak in een beschadiging of stoornis in de ontwikkeling van de hersenen. Het aangetaste deel van de hersenen is hierbij altijd dát deel dat signalen stuurt naar de (betreffende) ledematen, om ervoor te zorgen dat ze goed bewegen. De schade aan de hersenen ontstaat vaak al in de baarmoeder. Soms wordt het veroorzaakt tijdens de geboorte of kort daarna.

Iemand met cerebrale parese is niet in staat om de spieren in een of meer ledematen op de juiste manier te gebruiken. Afhankelijk van het soort parese en het deel van de hersenen dat is beschadigd kan een kind dat de aandoening heeft niet zo goed lopen, bewegen, praten, eten of spelen als een ‘gezond’ kind van dezelfde leeftijd.

Nu volgen wat meer ‘technische’, medische definities van cerebrale parese:

  • ‘Cerebrale parese is een overkoepelende term, die staat voor een groep blijvende, maar niet onveranderlijke aandoeningen van de motorische belemmeringen van de ledematen, als gevolg van stoornissen in de hersenen in een vroeg stadium van de ontwikkeling.’ – Mutch et al, 1992.
  • ‘Cerebrale parese omvat een groep houdings- en bewegingsstoornissen die ervoor zorgen dat minder goed bewogen kan worden. Het wordt veroorzaakt door een niet-progressieve stoornis in de hersenen die ontstaat in een vroeg stadium van de groei (vaak al voor de geboorte). De motorische storingen van cerebrale parese worden vaak begeleid door stoornissen in gevoel, kennis, communicatie, waarneming en/of gedrag. Soms komt ook een tijdelijke, volledige uitval van lichamelijk functioneren voor.’- Bax et al – International Workshop on Definition and Classification of Cerebral palsy, 2004.

Hoe vaak komt cerebrale parese voor?

Cerebrale parese komt in Nederland bij 2 tot 2,5 geval per 1000 levend geborenen voor. Dat aantal is al ongeveer 50 jaar hetzelfde. De gezondheidszorg wordt steeds beter en daardoor zijn sommige vormen van cerebrale parese afgenomen. Tegelijk neemt door die betere gezondheidszorg ook het aantal vroeggeboren baby’s dat in leven blijft toe. Met een grotere kans dat zij cerebrale parese hebben.