Spasticiteit of kinderverlamming behandeling en medicatie

Ook wel genoemd: 
Cerebrale parese

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Is eenmaal cerebrale parese geconstateerd dan moeten kinderen behandeld worden door een team van specialisten, zoals artsen, specialistische verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten (spraaktherapeuten). Genezing is niet mogelijk, maar er kan wel veel gedaan worden om de gevolgen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Fysiotherapie
De belangrijkste behandeling. Zoveel als mogelijk wordt hiermee geprobeerd om te voorkomen dat spieren en (daardoor) ledematen vast gaan zitten en verkrampen.
De fysiotherapeut zal daarvoor een groot aantal methoden en technieken inzetten, zoals loop- en bewegingsoefeningen, het gebruik van spalken en braces en allerlei apparaten. De fysiotherapeut kan ouders en verzorgers ook leren hoe ze de kinderen het beste kunnen laten oefenen. Het is erg belangrijk, dat de oefeningen zo regelmatig mogelijk worden gedaan, om de beste resultaten te bereiken.
Het doel van fysiotherapie is, behalve het tegengaan van de verschijnselen, ook om het kind te leren om zoveel mogelijk onafhankelijk dingen te kunnen doen, zoals bewegen, aankleden, zelf eten, enzovoorts.

Medicijnen
Sommige medicijnen kunnen een ‘verlichtende werking’ hebben. Zo wordt bijvoorbeeld soms een botuline toxine (Botox) injectie gecombineerd met fysiotherapie, om verkrampte spieren tot rust te brengen. De spieren waarbij dit meestal wordt toegepast zijn de hamstrings, de kuitspieren en de spieren die de heupen naar elkaar trekken (adductoren). Een Botoxinjectie werkt zo’n 3 tot 6 maanden.
Soms wordt juist ‘spierverslappende’ medicijn gebruikt.
Medicijnen worden ook gegeven als kinderen epilepsie hebben om de aanvallen onder controle te houden.

Opereren
Afhankelijk van de mate en de ernst van de spierverkramping kan een operatie in sommige gevallen, op bepaalde momenten, helpen. Met een operatie kan een spier eventueel ‘losgemaakt’ worden. Ook kunnen soms pezen uit een verkrampte positie worden gehaald. Doel is dus vooral om wat meer controle te geven over de spieren en (daardoor) de bewegingen. Meestal wordt geopereerd aan de spieren rondom de heupen, knieën en enkels.

Andere behandelingen
Dit is sterk afhankelijk van de behoefte. Soms is ergotherapie nodig, of spraakles. Ook kan het nodig zijn een oogarts, tandarts, of diëtist te raadplegen. Hulp bij communiceren en sporten zorgt voor een beter sociaal leven.
Er zijn heel veel hulpmiddelen beschikbar, op elk gebied. Van loopondersteuning en vervoermiddelen, tot spraakapparaten en simpele dingetjes, zoals een aangepaste vork, die het leven makkelijker maken.