Spasticiteit of kinderverlamming complicaties

Ook wel genoemd: 
Cerebrale parese

Problemen die vaak optreden samen met cerebrale parese

Soms heeft de hersenbeschadiging nog andere gevolgen dan alleen het slechte functioneren van de spieren.

Bij ongeveer 50% van de kinderen zien we een of andere vorm van leerproblemen. De andere helft heeft een gewone intelligentie of zelfs hoger. Ongeveer de helft van de kinderen heeft problemen met praten. Soms wordt dat als ‘niet-intelligent’ gezien, terwijl daar helemaal geen aanleiding voor is.

Ongeveer 1 op de 3 mensen met cerebrale parese heeft epilepsie. Sommige kinderen hebben ook problemen met horen, zien, eten en drinken.