Spasticiteit of kinderverlamming prognose

Ook wel genoemd: 
Cerebrale parese

Wat zijn de vooruitzichten (prognose)?

Zoals gezegd, doet cerebrale parese zich zowel in meer als minder ernstige vorm voor. Het is erg moeilijk om voor iedereen persoonlijk te voorspellen hoe de zaken zich in de toekomst ontwikkelen. Een vaakgestelde vraag van ouders is: “Kan mijn kind straks lopen?’. Als het kind nog heel jong is, zal daar moeilijk een antwoord op te geven zijn. In het algemeen kan worden aangehouden:

  • Bijna alle kinderen met hemiplegie kunnen later lopen.
  • Ongeveer 3 op de 4 kinderen met diplegie kunnen lopen.
  • Minder dan 25% van de kinderen met quadriplegie kan lopen.

Echter… dit is een gemiddeld beeld. Elk geval zal met de arts besproken moeten worden om een precies en goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en de toekomst. Allerlei behandelingen (zoals fysiotherapie) kunnen ervoor zorgen dat de zaken iets beter worden dan verwacht.